Vondrona politika Dimy: TOKONY TANTERAHANA ALOHA NY FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA

Nisy ny fanambarana natamoin’ireo vondrona politika dimy dia ny : HIFFIM, HPM, PANORAMA,RMDM,VPHM. Nambaran’izy ireo tao fa tsy maintsy tanteraka amin’ity taona 2023 ity ny fifidianana ho filoham-pirenena ho fanajana ny lalam- panorenana ka ny fanatanterahana ny fikaonandoham-pirenena andraisan’ny rehetra anjara handinihina sy hitadiavam-bahaolana ny voalohany amin’izany.

Ka tokony ho tanterahana hoy izy ireo ny lala-pifidianana sy lisi-pifidianana ary rafitra fikarakarana fifidianana eken’ny rehetra ary andraisan’ny rehetra anjara.

Nambaran’izy ireo tao amin’ny fanambarana koa fa handinihina ny ho fanarenana ny firenena izay ao anatin’ny krizy izany.

Miantso ny fitondram-panjakana noho izany izy ireo handray ny andraikitra tandrify azy avy , miantso ihany koa ny ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana izy ireo hampijoro ho mpanelanelana . Ary miantso ireo vondrona iraisam-pirenena ihany koa izy ireo ny amin’ny hatongavana any amin’ny tanjona iombonana hisian’ny fitoniana sy ny fampandrosoana.

Alex R./ Olivia R.

Photo : RHA

#g5

#fikaonan_dohampirenena

Araho ny vaovao maro ao anaty https://ledefi.mg/

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *