STOTISMA FSM-ZL

Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara FSM-ZL : NANDRAY NY ASANY IREO KOMITY NASIONALY

Tafajoro ary nandray ny asany nanomboka ny 22 jona 2023 ny komity nasionaly izay hitantana ny skoto zazalahy eto Madagasikara, ahitana mpikambana miisa 06 avy amin’ny fikambanana skoto manabe zazalahy izay mijoro eto Madagasikara,

ahitana ny Antilin’i Madagasikara avy amin’ny fiangonana Karolina, ny Kiadin’i Madagasikara izay tsy manavaka finoana ary ny amin’ny Tily Eto Madagasikara izay mijoro eo anivon’ireo fiangonana protestanta.

Sambany no misy rafitra fiombonana tahaka izao tao anatin’ny 100 taona, ahafahana mandrindra sy mampitovy fijery amin’ny fanabeazana tanora skoto eto Madagasikara.

Ny Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara Manabe Zazalahy na FSM-ZL, dia vokatrin’ny fivoriam-be izay notanterahina ny 22 mai 2022 tao ilafy, ary izao mijoro izao, erin-taona aty aoriana.

I SIFAKA Mandinika na BOTOLAHY Ernest no mitarika ny FSM-ZL ankehitriny.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *