Sambava : SAMBANY NO FENO OLONA TAHAKA IZAO NY AVENU DE L’EMERGENCE

Izay vao feno olona sahala amizao ny Avenue de l’émergence eto Sambava izay namboarin’ny fitondrana Rajoelina ary notokanany taty an-toerana. Tsy antonona ny mpanohana ny numéro 3 ity toerana tena midadasika ity.

Tena mankatia an’i Andry Rajoelina ny vahoakan’i Sambava. Raha nandritra ity fampielezan-kevitra ity dia anisan’ny record ity tao Sambava ity ary nalai-nisaraka ny kandida sy ireo mpanohana azy. Nafana ny ambiance ary mbola tsy tapitra amin’izao ora anoratana izao. Tianay ianao président, tsy misy mahasolo anao président, Sambava tena tia anao président. Ireo no hiakiaky ny olona. Tamin’ny taona 2018 dia tao anaty fotaka ny fampielezan-kevitra teto amin’ity toerana ity. Ratsy tanteraka ny lalana sy ny tanana teto. Porofo izao fa ny zavatra ratsy afaka ovaina ho tsara, hoy i Andry Rajoelina. Betsaka ny zavatra efa vita teto ary betsaka ihany koa ny mbola hatao. Tsy maintsy hatao lohany i Sambava hoy ny laharana faha-3. Ity Boulevard de l’émergence ity no ohatra mivaingana. Tsy nisy bloc opératoire manarapenitra teto hatraminy 1960. Mendrika hopitaly manarapenitra i Sambava. Misy aretina tsy hita raha tsy scanner. Tanan-dehibe toa an’Antananarivo sy Antsiranana ihany no manana scanner izao fa ny distrika mbola tsy misy manana. Efa mandeha ny fanamboarana ny hôpital ka rehefa vita io dia asiana scanner satria efa ao io fitaovana io.

 Izaho tsy MBA manavakavaka fa hampiray ny malagasy. Mila filoha tsy manavakavaka fa akaiky vahoaka sy tia vahoaka ny malagasy. Noporofoiko tao anaty 5 taona fa izay fotodrafitrasa tsy mbola natao teto dia natao teto daholo. Nanamboatra kianja manarapenitra isika saingy tsy dia matotra ilay entreprise nanao azy. Nihitsoka ny asa. Vao lany aho dia omeko telo volana tsy maintsy vitaina io kianja io ary hotokanatsika eto.

Sambava tsy miova loko fa tia an’i Andry Rajoelina. Taminy fifidianana farany dia anisan’ny record Sambava satria 87%. Izay ny tsy ahafoizan’i Andry Rajoelina an’i Sambava. Natao nitoka-monina ity distrika ity hatramizay. Haka casier judiciaire dia tsy vita teto. Tsy nisy tribunal eto fa tsy maintsy makany Antalaha. Kanefa tanana manana ny maha izy azy. Izay no nanamboaratsika tribunal ary efa hitokana io satria efa vita ka eto ihany ianareo no manao ny raharaham-panjakana rehetra.

Nangataka ny député teto fa atao aéroport international ny eto Sambava. Nanambara teto i Andry Rajoelina fa hatao aéroport international i Sambava. Hataotsika daholo izay tsy natao teto hatramizay. Taloha makany Antsiranana sy Antalaha ireo retraités hikarakara taratasy. Izao ianareo manana hôtel des Finances. Hataotsika ny fampandrosoana rehetra. Matoa aho milatsaka dia tsapako fa betsaka ny efa vita fa betsaka koa ny mbola tokony hatao. Tsy misy ny lavorary fa mbola betsaka ny tokony harenina. Hanakaiky be be kokoa ny vehivavy, ny tanora, ny rehetra eto Sambava aho.

Nafana dia nafana tokoa ny ambiance teto Sambava. Tena tsy omby ilay Avenue de l’indépendance. Mbola ananan’i Sambava trosa i Rajoelina, hoy izy. Betsaka ny vita ekena fa mbola betsaka koa ny mila atao. Efa nahavita centrale hybride isika teto MBA tsy ho tapatapaka intsony ny jiron’ny JIRAMA. Na dia tanana lehibe aza i Sambava dia mbola betsaka ny tsy manana jiro eto. Tsy maintsy hitondra fampandrosoana isaky ny tokatrano aho aminy mandat manaraka. Ny firenena maoderina izay hataotsika dia tsy mampiasa pétrole sy labozia intsony. Fanamby goavana no ataoko. 88% ny teto taminy 2018. Vao lany aho dia hozaraiko jiro ny trano rehetra eto Sambava. Hitondra hazavana isaky ny tokatrano ary hanazava an’i Madagasikara iray manotolo no tanjoko. Nizarana anilay kit solaire ny solotenan’ny mponin’i Sambava androany.

Ny mafinaritra ahy amin’ny vahoakan’i Sambava dia rehefa tia dia tena tia. Isika tsy manaiky olona manavakavaka. Izaho dia filoha hampiray ny vahoaka Malagasy. Fière daholo ny olona manerana an’i Madagasikara oe miaraka amin’i Andry Rajoelina sy tia an’i Andry Rajoelina. Nampalahelo fa nisy fotoana teto nisy olona nigafigafy mpitondra posy nanao ny akanjoko. Emilien no anarany dia nividianako bajaj. Betsaka ny lalana simba tato. Ny fokontany Antanifotsy, Antaimby, Antsirabe, Analamanjorofo dia efa nanaovatsika lalana rarivato daholo. Ny aéroport nataotsika, ny hopitaly vitatsika, ny fandriam-pahalemana koa tsy atao ambanin-javatra ary tsy maintsy atao izay hampandry fahalemana tanteraka an’i Sambava. Hatao ny fitaleavam-paritry ny polisim-pirenena.

Ny fitondrana ny firenena dia masina izany hitondra ny mponina 28 millions  izany. Raha ataotsika hoe fiara io dia ekenareo eto Sambava ve hoe olona tsy manana permis no hitondra anareo ho any Antananarivo ? Olona tsy mbola nitondra mety hamarina ankady fa tandremo. Ekenareo ve hoe olona tsy mahavita lava alina fa tsy maintsy matory andalana maromaro? Ekenareo ve oe olona manana expérience efa mahay ny lalana haleha mahafantatra oe ho entina aiza ny firenena sady tanora no matanjaka? Izaho mpanao fanatanjahan-tena ary hatramizay nilatsahako hofidiana dia mbola tsy resy izany. Tiako ho record ny fandresen’i Andry Rajoelina eto Sambava amin’ity. Mila mifidy daholo isika aminy 16 novambra. Mila mandresy lahatra ny ao antokatrano rehetra. Mila miambina bureau de vote. Mino aho fa raha 88% ny teto dia ho 90%.

Fantatro ny fitiavan’ny vahoakan’i SAVA ahy. Fa izaho koa tia an’i Sambava. Zava-dehibe ny fanomezana fifampitokisana amin’ny fitondrana na ao antokatrano na eo amin’ny fiarahamonina. Tsy maintsy misy lesoka fa tsy misy tonga lafatra. Nisy fanapahan-kevitra noraisona be dia be hiarovana ireo mpamboly sy mpamokatra vanille. Ny mahazo anireo dia marary ahy ka tsy maintsy mitady solution maharitra isika ary tsy maintsy mahita solution. Ny jirofo aloha dia niakatra avo roa heny amizao. Ny filoha nifandimby dia niatrika crise daholo taminy resaka vanille. taminy 2004 tany ohatra dia 3000 ariary ny vidiny. Taminy andron’i Razanamasy sy Zafy Albert dia nodorana mihitsy ny vanille. Tsy avelako hisy izany. Izaho dia hiaro ny tantsaha sy ny mpandraharaha ka hiaraka hitady solution miaraka isika. Fantatro fa maharary antsika io ary tsy maintsy hahita solution isika. Hametraka usine d’extraction aty SAVA isika dia vidin’ny fanjakana rehefa tsy misy mividy ny vanille. Tsy hisy olona intsony hanambaka ny mpamboly rehefa tsy misy mividy dia vidin’ny fanjakana. Solution numéro 3.

Mila filoham-pirenena tena miasa amin’ny fony ity Madagasikara ity. Io lalana Ambilobe Vohemar io tsy nisy nahavita hatramizay. Nampanantena daholo rehefa tonga ny propagande fa tsy nisy nanao. Reharehan’ny faritra aty Avaratra iray manotolo fa vitz ny lalana.

Manana programme manokana za hanohana tetibola manokana hanampiana ny fikambanam-behivavy, ny vehivavy manano-tena. Ny tanora tsy anasa ampitonboina ny formation sy hahitana lalan’asa ho an’izy ireo.

Ny naha hafa ny fihaonana teto Sambava dia nomena fitenenana ny député Jacky teto. Tonokalo moa no natolony hoan’i président. Nitanisa ireo zavatra vita rehetra eto Sambava ary nanamafy fa hifidy an’i Andry Rajoelina i Sambava.

N’iza manenjika atsika isika tsy maintsy tonga any amin’ny ligne d’arrivée, hoy i Andry Rajoelina. Ary notsindriany fa ny olona manana fankahalana tsy haharesy mihitsy ny olona manam-pitiavana. Izay manenjika atsika manenjika fa ny asatsika tsy maintsy mitohy ary Sambava tsy maintsy mandroso.

223 réflexions sur “Sambava : SAMBANY NO FENO OLONA TAHAKA IZAO NY AVENU DE L’EMERGENCE

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *