SAFIDY MANOKANA NATAO MPITONDRA NY HANORENANA NY EFITRANO SEKOLY TAO IKONGO

SAFIDY MANOKANA NATAO MPITONDRA NY HANORENANA NY EFITRANO SEKOLY TAO IKONGO

Fokontany efatra ao anatin’ny Distrikan’i Ikongo no nahazo efitrano fampianarana vaovao , dia ny tao Ambahimaranana, Votsivala ,Amboangisay ary ny tao Antavolo.
Vokatrin’ny faharavan’ny efitrano sekoly natao rivodoza Batsirai sy Anati, dia nisy fiara-miasa teo amin’ny OIT sy ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena iza vatsian’ny Norvezianina vola 1 tapitrisa dolara. Hanorenana efiitrano sekoly vaovao ny famatsiam-bola azo ho an’ny faritra Atsimo Atsinanana, Fitovavy , Fitovinany , ahitana efitrano sekoly 40 miaraka amin’ny fitaovana ao anatiny ary afaka misedra ny rivodoza. Faritra Fitovinany sy Atsimo Atsinanana dia nanorenana efitrano miisa 08 tao Vohipeno , 06 tao Farafangana ,02 tao Manakara , ary 04 tao Ikongo .

Ny Tao amin’ny Distrikan’i Ikongo no notokanana ny 12 Aprily 2023 tao amin’ny EPP Antavolo natrehin’ny Minisitry fanabeazam-pirenena Marie Michelle SAHONDRARIMALALA , Governora Fitovinany ,Coffi Agossou avy amin’ny Organisation Internationale du Travail , ny solombavambahoaka Jean Brunelle Razafitsiandraofa.

Na dia sarotra aza ny lalàna dia nanao ezaka ny OIT nanatanteraka ny asa fanorenana ny efitra sekoly 04 ao Ikongo, asa izay ao anatin’ny tetikasa HIMO .

Nandritra ny lanonam-pitokanana no nilazan’ny Minisitry fanabeazam-pirenena fa tsy adino akory distrikan’i IKONGO , anisan’izany fanorenenana sekoly manara-penitra izay manomboka ,ary telo hafa hapetraka amin’ity taona ity, EPP Ambonamboarina , Epp Ambolomadinika izay efa 35% ny asa vita ,Andefampolo,Epp ao Maromiandra, ny fitaovana hanaboarana azy ireo dia efa tonga ao an-toerana avokoa. Nisy fanolorana fifanarahana arakasa ho an’ny mpampianatra miisa 124 tafiditra amin’ny andiany faha 9.

« Tsy mora ny manao zavatra, fa ny zavadehibe dia isika rehetra miaraka misalahy miray hina » hoy hatrany ny Minisitra Marie Michelle SAHONDRARIMALALA , izany indrindra no nahatonga ny Ministera nanao ezaka amin’ny fanorenana fototrafidrasa ao Ikongo mba ho tanteraka ny velirano faha 4 ny Filoham-pirenena .
Tao anatin’ny 104 Taona dia niezaka ny OIT tamin’ny lafin’ny fampivoarana ara-tsosialy mba tsy ho hisy ny olon hatao ankilambao hoy kosa ny solotenan’nyOIT miasa eto Madagasikara Coffi Agossou ,izany indrindra no nahatonga ny OIT nanaiky avy hatrany ny fanorenana ny efitrano sekoly tao Ikongo rehefa nangataka izany ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena.
Haravoana hoan’ny Ankizy ao Ikongo ny fisian’ny efitrano sekoly vaovao ary vao maika nahampazoto azy ireo hianatra na dia lavitra aza ny famonjena ny sekoly fianarana izay misy mandeha tongotra 3km vao tonga ao amin’ny sekoly , ny Ray aman-dreny mpianatra ihany koa sy ny mpampianatra dia mahatsapa ny vokatsoa azo amin’ny fahavitan’ny sekoly satria nampiakatra ny taha fahaizan’ireo zanany ny fahitana ny efitrano nianarana .
Ny fikojakojana ny sekoly dia efa misy ny FEFI Farimbon’ezaka fampivoarana Fampianarana Ifotony , izay manana tetibola manokana avy amin’ny Kaomnina , fkonolona ary ny Cisco.

Andry Rakotonirainy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *