Reportage Vidéo

Ny Vaovao Mivantana

HETSIKA MEY 72

HETSIKA MEY 72 – HIARAHANA AMIN’I RAINIDINA , ny Dr Noel FANOELSON ary ny fijoroana vavolombelona entin’i RABOZAKA Jean De Dieu.

Fikambanan'ny mpianatra : MITAKY NY HAMAHANA NY OLAN'NY MPIANATRA

Nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ireo filohan’ny fikambanan’ny mpianatra eny amin’ny anjery manontolo androany. Tao anatin’izany no nanambaran’izy ireo fa maro ny olana sedrain’ny mpianatra ,antony mahatonga ny grevy sy ny fitakiana miverimberina lava.

 Eo ihany koa ny tsy fahanterahan’ireo toky sy fampanatenana natao tamin’ireo mpianatra ;toy ny famahana ny olan’ny jiro , izay aina mamelona ny fianaran’ny mpianatra eny amin’ny anjery manontolo,ny fanavaozana ny fotodrafitrasa izay efa ela tokoa, ny fanarenana ny fahasimbana nateraky ny haitrano teny Vontovorona,ary ny vatsimpianarana tsy mbola azo hatramin’izao. 

Efa nisy moa ny fihaonana tamin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa,ka miandry ny fitohizan’ny fandraisana andraikitra eo amin’izy ireo ny mpianatra,raha ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny mpainatra hatrany. Raha nanontaniana mahakasika ireo mpianatra hianatra “codis”ny mpitondra tenin’ny mpianatra ,dia nanome valin-teny izy ireo. 

Olivia R. / Alexa R.

 

Marc RAMIARINJATOVO : NIZARA FIOFANANA MAIMAIMPOANA MOMBA NY FAMORONANA ASA TENY ATSIMONDRANO

 
Teny amin’ny Espace Fenohasina Itaosy – Distrikan’Atsimondrano no nizaran’i Marc RAMIARINJATOVO – Filohan’ny MDV ( MADAGASIKARA VAOVAO) – ny fiofanana maimaimpoana mikasika ny famorononana asa – ny faran’ny herinandro teo.
Liana ny olona. Afapo ny mpanatrika. Ary maro ireo fikambanana tonga tao naniry ny hanaovany sy hitondrany ity formation ity any amin’ny toerana nisy azy ireo avy.
 
Misokatra amin’ny rehetra ny fiaraha-miasa raha te hahazo ity formation gratuit mikasika ny famoronan’asa ity ny fikambanana na fiangonana sns…, hoy Marc RAMIARINJATOVO – izay Expert International en Gestion de Projet no efa Ben’ny Tanana ihany koa.
Efa 15 taona lasa izay no nizarany io fiofanana io nanerana an’i Madagasikara ary maro no nahita vokatra tsara.

Firosoana amin'ny fifidianana: IZAY VOALAZAN'NY LALAMPANORENANA NO TOKONY HAJAINA

Manoloana ny adihevitra hoe tokony hirosoana ve ny fifidianana sa tsia : tsotra ny valin-tenin’ny filohan’ny MDV – andriamatoa Marc RAMIARINJATOVO : Izay voalazan’ny Lalampanorenana no tokony hajaina.
 
” Voalaza ao hoe 5 taona ny fepotoam-piasan’ny Filoham-pirenena dia tokony hajaina izany ary miroso amin’ny fifidianana . Mbola tsy tara kosa raha miroso amin’ny dinika samihafa izay efa niantsoana ny FFKM mba hitarika izany ” , hoy hatrany Marc RAMIARINJATOVO.
 
Ho an’ny tenany manokana dia eo am-pieritreretana na mety hirotsaka hofidiana na tsia. Mila fandinihana lalina mantsy izany fanapahan-kevitra izany, hoy ity Ben’ny Tanana teo aloha – Mpanao politika no sady Filoha Mpanorina ny ESCAME ity.
 

Marc RAMIARINJATOVO : TOKONY OMENA LANJA NY FANOFANANA NY VEHIVAVY

Nahazo fanasan’ireo fikambanam-behivavy eo Alasora mba hizara traikefa ny amin’ny fampivoarana ny fiainan’ny vehivavy ingahy Marc RAMIARINJATOVO – Ben’ny tanana Alasora teo aloha – PDG ESCAME.
Efa manana traikefa amin’ny fahaiza-mitarika rahateo izy.
 
Nambarany fa zava-dehibe ho an’ny firenena ny manana vehivavy afaka mijoro ho andrin’ny tokantranony – ny fireneny.
Zava-dehibe hoy izy ny fanofanana ny vehivavy mba hahafahany miatrika ny adidy maro.
Nampahatsiahivina teto koa fa mitovy amin’ny vehivavy rehetra maneran-tany ny vehivavy malagasy fa tsy hoe samy hafa akory ka mendrika ny hajaina ny zony.
 
Tetsy amin’ny Espace L’Arancia Ankadindratombo moa no nanaovana ity hetsika omaly ity.
 

Marc RAMIARINJATOVO: “ILAINA NY FAMORONAN’ASA”

Mampiavaka ireo mpianatra mivoaka eo anivon’ny ESCAME dia izy ireo mahafehy tsara ny “Business Plan” na Drafitra entina hampadroso ny orinasa iray, izay tsy dia hita loatra any amin’ny oniversite hafa. Na hiasa amin’ireny orinasa efa misy eto an-toerana ireny na hamorona asa ho an’ny tenany dia afaka miatrika izany avy hatrany ireo mpianatra nivoaka tao amin’ny ISCAME. “ Ilain’ny firenena ny famoronan’asa. Ireo mpianatra avy ato aminay dia afaka miatrika izany avy hatrany.

 Fa ny tena mampiavaka ny Mpianatra ato dia vetivety dia mahafehy fahaiza-manao ny mpianatra araky ny teny filamatra hoe ESCAME: L’école qui vous lance plus vite”, araka ny fanazavan’ny Filoha Tale Jeneralin’ny ESCAME Marc RAMIARINJATOVO.

Diplaoma ara-panjakana ny mivoaka avy ao amin’ny ESCAME ary ny mampiavaka azy dia afaka manohy fianarana any amin’ireo sekoly ambony hafa na eto an-toerana na any am-pitandranomasina ny mpianatra.

Eny Ambaranjana Antananarivo no misy ny sekoly ambony ESCAME ary fantatra amin’ny fanofanana momba ny FITANTANANA sy ny FANDRAHARAHANA nandritra izay 25 taona nijoroany izay.

 

#escame

#escame_business

#marc_ramiarinjatovo

 

Araho ny vaovao maro ao anaty https://ledefi.mg

Groupe STOI : ZANAKAZO 4 000 NOVOLENA TENY BEHENJY

Teny Anjanamasoandro Commune Rurale Behenjy no nanatanterahan’ny Groupe STOI ny fambolen-kazo tamin’ity taona 2023 ity. Ny STOI moa dia vondrona orinasa maro misehatra amin’ny fizahantany, ny fambolena sy fiompiana, ny Microfinance , sns….
 
Zanakazo miisa 4 000 fototra no nambolena tamin’izany ary ny nampiavaka ny tamin’ity taona ity ny fandraisan’anjaran’ny 67 City FC izay tarihan’ i Andriatsima Faneva Ima. Miisa 100 ireo tanora mandrato fahalalana momba ny baolina kitra ao amin’ity Club ity izay tonga nanantanteraka ny fambolen-kazo niaraka tamin’ny fianakaviamben’ny Vondrona STOI.
 
“Mijery zava-baovao foana izahay ato amin’ny STOI ka tamin’ity taona ity dia ny fandraisan’anjaran’ireo tanora ao amin’ny 67 CITY CLUB. Izay no ahitana an’I Kapiteny Faneva IMA eto. Miara-miasa aminay ato amin’ny STOI izy ary efa tanjonay koa ny fampivoarana ny tanora” , hoy Tahiana RAZANAMAHEFA avy amin’ny STOI.
 
Efa fanao isan-taona kosa ny fambolen-kazo toa izao ary mitondra fiarovana ho an’ny tontolo iainana tokoa izany. Ny zanakazo izay nambolena moa dia nampiasana ny zezika TAROKA izay vokarin’ny STOI ihany.

Anosimasina Itaosy: TAFAJORO NY HASIM-PIHAVANANA

Notanterahana teny Anosimasina Itaosy ny 25 febroary 2023 teo ny Hasim-pihavanana. Tonga nanotrona izany ireo mpandala ny fomba Malagasy sy ireo sokajin’olona rehetra. Tonga nanotrona ity fotoana ity ny manampahefana isan-tsokajiny, ny olobe samihafa mpandala ny nentim-paharazana.

Isan’ny nanotrona ity fotoana ity Ralitera , ry Ali Manakasy avy any Mahajanga , ry Manjaka, Maitre Feno … ary ireo mpitana fomba sy mpitsabo nentim-paharazana maro.

“ Zava-dehibe eo amin’ny Malagasy ny Fihavanana ary tokony hotohizana hatrany fankamamiana izany” , hoy RALITERA raha nandray fitenenana.

“Mila averina io Fihavanana Malagasy io satria efa tandindomin-doza. Mialohan’ny hidirako amin’ny finoana hafa, Kristiana na Silamo dia ny fombako ny maha Malagasy aloha no fantariko. Miantso ny rehetra aho andeha hiara-hamerina ny hasin’io fihavanana io”, hoy Ali Manakasy – Filohan’ny fiombonamben’ny manankazy eran-tany.

“ Malagasy aloha ianao vao Kristiana, Malagasy aloha ianao vao silamo ary Malagasy aloha ianao vao mpitondra sns…andeha ho averintsika ny maha gasy antsika fa mitady ho very”, hoy Majakatokana.

“Tanteraka teto ny fametrahana ny hasim-pivahavanana ary mbola hoentina any amin’ny faritra samihafa izy mba hanenika ny Nosy sy izao tontolo izao”,hoy kosa Maitre Feno.

#hasim_pihavanana

#anosimasina

FANAMBARAN’NY FIFAMADA

Nisy ny fanambarana izay navoakan’ny FIFAMADA na Fikambanana Fanorenana Ifotony ny Fanjakan’Andriamanitra miaradia amin’ny Mesia TSARA TSARA.

Ny Mesia TSARA TSARA no efa voalazan’ny faminaniana maro fa hitondra vahaolana ho an’ny Malagasy manoloana izao fahantrana lalina mahazo ny tsirairay izao.

Hamerina ny Hasina maha Malagasy izay nozimbazimbain’ny Mpanjanantany fahiny.

Miantso ny Malagasy rehetra izy ireo mba hikaondoha hiara handininika ny raharaham-pirenena

 

#mesia_tsara_tsara

#fifamada

Araho hatrany ny vaovao samihafa eto anivon’ny https://ledefi.mg

Garage Lita TIGRA : " IREO TSARA HO FANTATRA RAHA HITAIZA MOTO TIGRA"

Ho an’ny mpankafy moto skotera Tigra dia zava-dehibe ny fahalalana ny pitsopitsony rehefa
hitaiza moto skotera Tigra , eny fa na ny karazana Moto skotera rehetra mihitsy.
Azo tezaina eto amintsika tsara ny Moto Skotera Tigra.

Tsara kokoa anefa ny manantona an’ireny Garage efa mpikirakira azy ireny. Mizara amintsika
ny sombintsombiny amin’ny tokony ho fantatra momba ny fitaizana ny moto Skotera Tigra
ny Garage Lita Tigra – izay etsy Ankadindratombo.

Rehefa fikarakarana sy fanamboarana ny moto Tigra moa dia hataon’izy ireo avokoa. ” Manoro sy manome
torohevitra ho an’ireo olona mila izany koa izahay “, hoy ny fanazavana avy amin’ny Lita Tigra.

Azonao antsoina amin’ny laharana 034 76 679 84 ry zareo raha misy fanazavana tia ho azo.

#tigra
#motoSkotera
#lita_tigra

Araho hatrany ny vaovao samihafa eto anivon’ny https://ledefi.mg

Andry RAVELOSON: MILA OLONA SAHY MIJORO SY MITENY

Ny Andrimaso dia Vondrona fikambanana iray nitsangana tamin’ny 2010 ary fikambanana maro
no mivondrona ao anatiny. Miaro ny zon’olombelona izy ireo ary efa miparitaka manerana ny Nosy.
“Mila olona sahy mijoro sahy miteny”, hoy Andry RAVELOSON – Filoha Nasionalin’ny Andrimaso.

Rehefa mijoro sy sahy miteny enao dia voaaro ny zonao. Marobe ny dossier voarainay rehefa tonga mitaraina
eto aminay ny olona, hoy izy. Entanina ireo any ambanivohitra rehatra any ho sahy hanantona anay rehefa misy
tsidry hazolena mahazo anareo amin’ny lafin’ny adin-tany, herisetra , na kolikoly.

Manampy ny olona rehetra amin’ny tokony hataony izahay.
Ho an’ny eto Antananarivo dia eo ampitan’ny GAMO AMPASAMPITO sy eo VATOSOA ANKADINDRAMAMY no misy ny birao, ary
efa misy ihany koa any amin’ny Faritra samihafa fa mila miantso raha te hifandray amin’izy ireo.

#andrimaso
#zonOlombelona
#ledefiMadagascar

Araho hatrany ny vaovao samihafa ao anaty site web https://ledefi.mg

Fokontany Manjaka ILAFY : HIALOKALOFAN'NY MPANGALATRA MOTO...

Miresaka ny fampandehanan-draharaha ao aminy ny Chef Fokontany Manjaka Ilafy andriamatoa
RAKOTOMAHEFA Jean Maminirina. Miaina amin’ny zava-misy ny Fokontany, hoy izy ka hatao
izay mahamety ny eo am-pelatanana.

Manana ireny fasana marobe ireny ety ka vola avy amin’ireny no entina ampiasaina. Misy manome valopy ho an’ny fokontany
mantsy ka iny no atambatra entina hatao fanodinan-draharaha.

Etsy ankilan’izay dia niresaka momba ny Carnet Digital ihany koa izy ka henoy
tsara ao anatin’ity interview ity.

Fa ny tena olana eny Manjaka Ankadikely Ilafy hoy ihany ity Sefo fokontany ity
dia ny halatra moto. Olona mipetraka eny kanefa tsy misoratra anaty fokontany
akory ireo mpanao azy ary rehefa hosamborina dia tsy hita izay alehany satria misy mampandre
mialoha. Izany hoe efa mialokaloka eny izany ireo mpangalatra moto.

#fokontany_manjaka_ilafy
#ledefi_madagasikara

Araho hatrany ny vaovao samihafa ao amin’ny https:ledefi.mg

Aina RAVELOSON: “NAMOAKA VOKATRA VAOVAO NY TASA”

Ny TASA moa dia ivon-toerana fitsaboana mampiasa akora voajanahary. 

Namoaka vokatra vaovao “CREME A BASE DE PERSIL” izy ireo – izay manala Panda, Mony, Tasy navelan’ny Mony , Taiparasy, Mangana, Menamena, Miofaka, Vakivaky,… 

Namoaka LOTION ihany koa izy ireo Manala angadrano sy hodi-potsy. Eo koa ny Baume natao ho an’ny hozatra indrindra ho an’ny lehilahy manana olana amin’ny hozatra. Misy koa moa ny produits samihafa efa nahalalana ny TASA hatramin’izay. “Natao ho antsika vehivavy mihitsy ireo vokatra vaovao ireo. Voajanahary izy ireo ary tsy misy effet secondaire”, hoy Aina RAVELOSON – Mpandrindra sy Mpitantana Point de Vente mitsinjara ireo vokatra ireo. 

Ho an’ireo any amin’ny Faritra dia afaka miditra ao amin’ny Pejy facebook Tarehy Madio na miantso ny laharana 034 45 864 78 izay hahazoana azy ireo. 

#tasa 

#aina_raveloson 

#ledefi_madagascar 

Araho hatrany ny vaovao samihafa ao amin’ny https://ledefi.mg

RAKOTONDRAVAO Sarobidy: “ MANAZAVA NY ATAO HOE ZAZAMANGA”

Mitondra fanazavana amin’ny atao hoe Zazamanga I Sarobidy Rakotondravao izay Mpitan-kasina eo anivon’ny Hasin’ny Zazamanga. Izy rahateo dia taranaky ny Zazamanga ary mpitsabo nentim-paharazana Malagasy ihany koa. Nandova ny fahaizana avy amin’ireo razambeny izy ary hipetrahan’ireo fanahin’ireo razambeny sy ny fanahin’ireo razana fanjakana sy razana Mpanjaka samihafa. 

Ny zazamanga dia taranak’ireo Masombika nanompo ny Mpanjaka ary monina ao Antanetibe Zazamanga – Commune Ambato Distrika Ambohidratrimo. Manana ny toerana masina izy ireo ary misy ny hasin’ny Zazamanga ihany koa. Any no hitoeran’ireo hery entiko mitsabo hoy Sarobidy Rakotondravao fantatra amin’ny anarana hoe Sarobidy na Hasin’ny Zazamanga. Ireo hery rehetra ato amiko no manosika ahy hitsabo.

 Mitsabo ireo olana rehetra aho ary tsy manavaka sarangan’olona fa izay mila fikarakarana dia raisiko avokoa. Eny Manjaka Ilafy no misy ny toerana fandraisany olona ary ny 034 75 176 16 no laharana ahazoana azy. Araho ao anatin’ity interview special ity ny fanazavany ny atao hoe Zazamanga.

 Mbola hitondra lohahevitra maro momba ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny Hasin’ny Zazamanga ihany koa izy amin’ny fotoana manaraka ka manasa anao hanaraka hatrany izany. Manana fandaharana ihany koa izy ao amin’ny Radio ICM Info Culture Madagascar 104.8 hizarany ny resaka kolotsaina ihany koa.

 

Tantine FABIOLA : “ MILA MANOVA TOE-TSAINA RAHA TE HO TAFITA… «

Niainga tamin’ny tsy nisy aho no tonga amin’izao toerana misy ahy ankehitriny izao – Fiainana impossible lasa possible ,  hoy Tantine FABIOLA. Tsy tongatonga ho azy izany fa tao ny ezaka , ny confiance , ny fananana toetsaina miroso ary ny fahavitrihana.

Mila matanjan-tsaina fa tsy mora kivy. Mila tohizana hatrany ny ezaka hatao. Mila matoky an’Andriamanitra ihany koa ary mametraka ny tanjona eo aminy. Mila manao ny marina hatrany ary mampiseho fa olona azo hitokisana ianao. Aleo miasa – Tsara kokoa ny mpivady mifanampy amin’ny fidiram-bola ao an-tokantrano , hoy hatrany  Tantine FABIOLA – Mpandraharaha Filoha Mpanorina ny CHIC BY FABIOLA no sady Mpanakanto Artiste ihany koa.

Mila manova toe-tsaina raha te ho tafita , hoy izy. Isika Malagasy mantsy kamo. Na manja aza enao aza miandry hoe handeha hanambady vazaha. Miezaha manangana na mandehana miasa fa ambony kokoa ny valeur nao rehefa miasa mampidi-bola amin’ny hatsembohanao enao.

Mihira koa Tantina FABIOLA saingy tsy natao hitadiavam-bola izany fa natao hampitana lesona sy hafatra. Tsy ilay hira mivoy fisaraham-bady na kivetaveta ireny….Mampalahelo fa ireny no tena tian’ny tanora ankehitriny.

Ny fiainana niainako no nosoratako ho hira. Mampita hafatra be mihitsy. Tsy hoe rehefa mitovy activite aminao dia hoe lasa adversaire nao fa mahaiza mandray – hoy kosa ny Hafatra apetrany ho an’ireo Artista mpanao critique be fahatany.

 

#fabiola

#chic_by_fabiola

#ledefi_madagascar

 

Araho hatrany ny vaovao samihafa ao amin’ny https://ledefi.mg

DES REPORTAGES VIDEO

CHARM'ELLE FORMATION: MANOFANA NY TANORA ...

Manofana an’ireo mpianatra hiditra amin’ny sehatry ny asa avy hatrany ny Charm’Elle Beauté. Isaky ny alatsinainy – talata – alarobia ny fandraisana mpianatra ao amin’izy ireo.

“ Misy hatrany ny suivi hatao amin’ireo mpianatra tonga miofana ato. Mahazo stage ihany koa izy. Aorin’izay dia afaka miditra amin’ny sehatry ny asa avy hatrany ilay mpianatra” , araka ny fanazavan’I Vola RAFIDIMAROSOA – Filoha mpanorina ny Charm’Elle Beauté.

Eo Ampasampito sy eny Ampefiloha moa no misy azy ireo ho an’ny eto Antananarivo. Efa 15 taona ny ivotoeram-panofanana ary mahazo ny mari-pahaizana ankatoavin’ny Fanjakana.

Fa isan’ny mampiavaka azy ireo koa ny fanomezana torohevitra ho an’ny rehetra momba ny fikarakarana taovolo sy endrika amam-bika.

#charm_elle_beaute

#coiffure_esthetique

#formation_professionnelle

#ledefi_madagascar

Araho hatrany ny vaovao samihafa eto amin’ny https://ledefi.mg

 

Ben’ny tanana Alasora: “ZAVA-DEHIBE NY FANAVAOZANA IRENY TRANO SEKOLY IRENY…”

Raisin’ny Ben’ny tanana sy ny Mpanolotsaina eo anivon’ny Commune Alasora ho laharam-pahamehana ny fanavaozana na fanarenana an’ireny trano sekoly ravan’ny rivodoza na efa ela tsy nasiam-panamboarana ireny, izay hiarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka. 

Zava-dehibe ny fanavaoana ny trano sekoly ireny satria miantoka ny fandrosoana ny fanabeazana, hoy ny Maire Alasora – Jimmy RANDRIANTSOA , ka rariny loatra raha isan’ny asa hataonay amin’izao taona 2023 izao izy ireny. Ho an’ny eto Alasora manokana, dia mitohy hatrany ny asa fampandrosoana efa natao hatramin’izay. 

Hitohy ny fametrahana jiro na ny eclairage publique eny anivon’ny fokontany. Ny fikojakojana ny lakan-drano samihafa dia efa natomboka efa ela ary mbola tohizana izany mba -hialana ny fahatsetsenan’ny lakan-drano rehefa fahavaratra tahaka izao. 

Ny lafin’ny sosialy kosa, dia mbola hotohizana ny fampisakafoana ireo mpianatra manala CEPE amin’ity 2023 ity , ny fizarana kilalao rehefa Krismasy ary ny fanomezana sakafo ho an’ny Beantitra rehefa asaramanitra. 

#mairie_alasora #ben_ny_tanana_alasora #epp #ledefi_madagascar 

Araho hatrany ny vaovao samihafa eto amin’ny https://ledefi.mg/

 

Madame SITRAKA : “ NY FOMBA NO MANOME HASINA…”

Ny fanajana ny fomba no manome hasina ka mahatonga ny olombelona iray ho tena andriamanitra ary manan-kasina. Ny fifanajana no tena takiana amin’ny fomba. Ny fomba dia tafiditra anatin’ny kolontsaina ary iainana mihitsy. Ny fomba dia tsy sampy fa manome Hasina. Raha mitari-bady tsy vita vodiondry dia henatra ho an’ny fiaraha-monina ka noho izany indrindra no mbola hanaovana fomba rehefa hampaka-bady.

Io no fanazavana omen’I Madame Sitraka – Mpitsabo – izay hita etsy Antanivory Itaosy. Mitsabo amin’ny fomba voajanahary , amin’ny sorabe Madame Sitraka. Rehefa olana ara-tokantrano, ny olana ara-panambadiana , ny vokatry ny ankasomparana hataon’ny olona dia vitany avokoa ny manasitrana ireny.

Tombony ho azy ny nandovany ny fitsaboana avy tamin’ireo razambeny ary manana “don” mihitsy. Ho anao izay te hifandray aminy moa dia azo hatao tsara mihitsy ny miantso azy amin’ny 034 67 492 41 na manantona mivantana eny amin’ny toerana misy azy eny Antanivory Itaosy.

Aminy mila fantarina ny hoe fanahy sy ny hasin’ny teny. Ny fanahy dia fitiavan’ilay Nahary. Tsy maminany fa masin-drazana mibitsika, hoy Maitre Feno. 

#madame_sitraka 

#ledefi_madagascar

Maitre Feno : “HAVAKO FA TSY FAHAVALOKO…”

Mpitsabo nentim-paharazana nandova mivantana ny fahendren’Andrianampoinimerina I Maitre Feno. Miavaka izy noho izy mahafehy ny Maha Malagasy sy ny Fomba Gasy ary miaina izany. Nandalina manokana ny fomba gasy izy ary nahazo pouvoir manokana avy tamin’ireo hery madio manan-kasina eto Manankasintsara. 

Mahay mamaky sorabe izy ary mitsabo amin’ny Sorabe ihany koa. Feno fahendrena hatrany ny teny lazainy ary ireo olona izay manantona azy dia mahafantatra tsara izany. “Tsotra ho ahy ny manala olana sy manasitrana . Tsy mpaminany aho fa Masin-drazana mibitsika” , hoy Maitre Feno na Randimbiarimanana Feno Manakasy. Sarotiny amin’ny fomba gasy izy ary mitandro ny hasin’izany hatrany. 

Ho an’ireny mpanimbazimba ny Fomba ireny – tahaka ny nataona andiana mpivavaka teny amina toeram-panasinana teny Ambohimanga dia nambarany fa “ diso hevitra ireny olona ireny raha mihevitra fa ho very Hasina ny fomba gasy. Manana ny Jiny miambina azy izy ireny ary tsy resin’ny taona sy ho tontan’ny fanimbazimbana ateraky ny fomba fijery tsy mitovy”. 

Mitsabo ny aretina rehetra koa Maitre Feno ary raha te hifandray aminy dia ny 034 67 492 41 no hahazoana azy. Tarigetra apetrany ny hoe : havako fa tsy fahavaloko. Tsy manana fahavalo afa-tsy ny hetaheta aho, hoy Maitre Feno.

#maitre_feno #sorabe #mpitsabo_netim_paharazana #fomba_gasy 

Araho hatrany ny vaovao samihafa ao anatin’ny https://ledefi.mg

 

INSPNMAD: LE REMAKE DE L ' AGE D'OR EST POSSIBLE

Inspnmad: HAMERINA NY TAONA VOLAMENA

Tao anatin’izay 30 taona nijoroan’ny Vondrona INSPNMAD izay dia nisy ny taona volamena niainany.
Hamerina izany taona volamena na “Age d’or” izany ny INSPNMAD ary mora ny hanaovana izany
satria ankoatra ireo traikefa efa nananana teo aloha dia hanamora izany ny fisian’ny teknolojia, hoy
ny Filoha Tale Jeneralin’ny Vondrona INSPNMAD – Roland Albert RAZANADRAKOTO , nandritra ny
fifampiarahabana tratry ny taona izay nataon’ny Mpiasa rehetra eo anivon’ity vondrom-pampianarana
lehibe eto Madagasikara ity, ny sabotsy 21 janoary 2023 tetsy Ambatoroka.

Maro ny olona ambony efa navoakan’ny INSPNMAD nandritra izay 30 taona izay. Ao ny lasa Magistrat , Avocat ,
Administrateur Civil , Mpandraharaha lehibe , Mpiasa eny anivon’ny ministera samihafa.

Namolavola olom-banona maro ny INSPNMAD ary tena nanompo firenena tamin’ny alalan’ireo famoahana
mpianatra Mpitsabo mpanampy miely patrana manerana ny Nosy.

Ahitana mpianatry ny INSPNMAD avokoa ny lafy valon’ny Nosy – hatrany am-pitandranomasina.

Fa isan’ny ezaka goavana hataon’ny INSPNMAD koa ny fanomezana ny voka-pikarohana nandritra izay 30 taona izay
miampy herintaona , ho an’ny Filoham-pirenena amin’ny 28 Mars 2024. ” Hatolotray an’izay Filoha vaovao lany eo
io voka-pikarohana io , entina hanampiana ny seha-pampianarana , azo ampiasaina eto Madagasikara ” , hoy hatrany ny PDG
Roland Albert RAZANADRAKOTO.

Mikasika ny rafitry ny fampianarana kosa, dia mizotra mankany amin’ny tsaratsara kokoa , ny INSPNMAD ary vonona ny
hanatsara ny rafi-pampianarany.

FOIRE ECONOMIQUE DES 23 REGIONS

🔴Harilala RAMANANTSOA :

NAMPAHAFANTATRA NY ” Foire Economique-Commerciale des 23 Régions”

– HATAO ENY AMIN’NY CCI ny 28 hatramin’ny 31 oktobra 2021

📌Araho ny “Info” hoentin’i Harilala RAMANANTSOA – Mpikarakara ny hetsika.

📌Petites – moyennes – grandes entreprises , artisan, paysans…

dans tous les secteurs d’activité et dans les 23 Régions.

Lapidairerie RALAMBO et Fils : MANANDRATRA AVO NY ASA TANANA MALAGASY

Maro ireo firenena vahiny efa nitondran’ny LAPIDAIRERIE RALAMBO et Fils ny vokatra vokarin’izy ireo. Isan’izany ny tany INDE izay nahazoany mari-pankasitrahana sy mari-pahaizana mihitsy. Ny tanjon’izy ireo dia tsotra : « Hanandratra hatrany ny asa tanana malagasy ». « Isika malagasy dia mahavita asa tsara sy asa tanana tsara kalitao tsy mena mitaha amin’ny any ivelany. Izahay ato amin’ny LAPIDAIRERIE RALAMBO et Fils dia miezaka hatrany manome ny tsara hatrany an’ireo mpanjifa amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknolojia vaovao enti-mamokatra », araka ny fanazavan’i RAZAFINDRALAMBO Faniry, Gérante eo anivon’ny LAPIDAIRERIE RALAMBO et Fils.
« Isan’ny zava-baovao entinay ho an’ny mpanjifa izao ny fanaovana Gravure sur Marbe miampy logo. Vitsivitsy ihany no mahavita an’izany saingy eto aminay dia efa afaka manamboatra an’izany ary efa maro no efa afa-po tamin’izany », hoy kosa RAZAFINDRALAMBO Fanilo Nokoloina, tompon’andraikitra eo anivon’ny LAPIDAIRERIE RALAMBO et Fils.
Ny taona 1975 no efa nisehatra teo amin’ny haitao momba ny Vato ny LAPIDAIRERIE RALAMBO et Fils, izay manana ny foibe fiasany etsy Amboditsiry. Manana ny fahaiza-manao tokoa izy ireo ary maro ireo mpanjifa no afa-po tamin’ny asa tanana.
Lapidairerie RALAMBO et Fils moa dia mpikambana ao amin’ny Union de l’ARTISAN Malagasy ary Mpamorona ny GROUPROAMA na ny Groupement pour la Promotion de l’Artisanat.
Manana ny mari-boninahitra Chevalier de l’Ordre national sy Officier de l’Ordre national ihany koa.
Ankehitriny dia miampita amin’ireo taranaka aty aoriana izay fahaiza-manao izay. Fanaby hapetrak’izy ireo ny hitondrany avo ny Vita malagasy sy ny asa tanana malagasy.
Ny asa tena sahan’izy ireo dia ny GRAVURE SUR MARBRE ( plaque personnalisé, plaque inaugurale, plaque tombale », ary koa ireo PROUDUIT EN PIERRE TAILLeé sy Décoration,
Miainga amin’ny akora – fanodinana azy amin’ny machine – ary ny famarotana izany (hitanao eny amin’ny CENAM 67 HA pavillon N 05) , dia iantsorohan’izy ireo avokoa. Ho anao izay hanao commande na hanjifa ny asa tanan’izy ireo dia afaka miantso avy hatrany ny laharana 033 11 392 40 na ny 034 90 880 12.

Tahiana RAZANAMAHEFA : Hita taratra ny fiaingan'ny toekarena...

Tahiana Razanamahefa 

Tokony hotohizana hatrany ireo asa samihafa ahafahana mampitombo ny fampiroboronoana ny toekarena. Raha ho an’ny Taona 2022, dia hita taratra ny fiaingan’ny toekarena, indrindra ny sehatry ny fizahan-tany – Ary tokony tohizana izany. Efa nahazo fankasitrahana tamin’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny isika noho izay ezaka izay. …