Raharaha Lôla Rasoamaharo : MANEHO NY AHIAHINY NY “Fédération des Associations des Journalistes Malagasy”

Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Mpanao gazety mivondrona ao anatin’ny “Fédération des Associations des Journalistes Malagasy” , izay naneho ny ahiahiny manoloana an’iny fisamborana sy famonjana ny namana Mpanao gazety Lola RASOAMAHARO  – avy amin’ny La Gazette iny. Nisy ny fanambarana izay nataon’ny solonten’izy ireo androany.

Ity ambany ity ny votoatin’izany fanambarana izany :

« 

🔺Manoloana ny tranga izay niseho ny faran’ny herinandro teo, mikasika ny fisamborana sy ny famonjana vonjimaika ny Filoha Tale Jeneralin’ny La Gazette de La Grande ile.

🔺Mijoro ny Federasiona hiraisan’ny Fikambanan’ny mpanao gazety eto Madagasikara, maneho ny ahiahinay.

🔺Manameloka ny fisamborana mpanao gazety, ny fanohintohinana mivantana na ankolaka ny orinasan-gazety.

🔺Tsy mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana izahay, fa anjaran’ny voakasik’izany na ny mpitory na ny toriana, sy ny mpisolovava azy ireo, no mitondra ny fiarova-tenan’izy ireo.

🔺Raharaha manokana tsy misy hidiran’ny asa fanaovan-gazety ny ambara fa fototry ny fitoriana azy, raha jerena indray mielatra, rehefa tena fotorina akaiky sy lanjalanjaina daholo anefa, dia mampanahy ny zava-misy.

🔺Mifototra amin’ny mety ho fiantraikan’izao zava misy izao amin’ny fahalalahan’ny fanehoan kevitra eto amin’ny firenena ny ahiahinay. Ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra izay hita miharihary fa efa mihatery sy miha-sarotra hatrany.

🔺Manahy izahay fa misy dian-tanana politika ao ambadik’izao raharaha izao. Miendrika ramatahora sy fampihorohoroana, atao amin’izay mahasahy miteny ny zava -misy eto amin’ny firenena, ny zava-misy.

🔺Manahy izahay, sao dingana hirosoana any amin’ny fanakatonana, na fanapenam-bava ny orinasan-gazety ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Tranga izay midika ho fanasaziana ny olom-pirenena rehetra manan-jo hisitraka vaovao maro lafy.

🔺Noho izany, manambara etoana izahay fa manaramaso ary mijery akaiky ity raharaha ity.

Ireo tazatsika amin’ny sary ireo moa ny ampahany amin’ny mpanao gazety ao anatin’ity “Fédération des Associations des Journalistes Malagasy” ity , izay nanotrona ity fanambarana ity nahitana an-dry Fidele Razara Pierre , Henikaja Rakotomanantsoa, Gascar Fenosoa , Fernand Cello , Ramanandraibe Harifidy , Domoina Rasamoelson.

Androany, 27 Mars 2023 »\

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *