OIT GENÈVE

⭕Fifanarahana fototra momba ny asa : NANKATOAVIN’I MADAGASIKARA NANOLOANA NY FIVORIAMBE NY OIT TANY GENÈVE

✅Anio 15 Jona 2023, nanambaran’ny Filoha Malagasy Andry RAJOELINA , nandritra ny fandraisam-pitenenany ny nanambarana ny fankatoavan’i Madagasikara, fifanarahana fototra rehetra eo anivon’ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an’ny Asa (OIT). Izay firenena faha dimy nankatoa ity fifanarahana ity :

🔸 C155 mikasika ny fiarovana sy ny fahasalaman’ny mpiasa any amin’ny toeram-piasana, ny fifanarahana.

🔸C187 drafitra lasitra entina mampiroborobo ny fiarovana sy ny fahasalaman’ny mpiasa any amin’ny toeram-piasana, ny fifanarahana .

🔸fifanarahana C161 mikasika ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana eny anivon’ny toeram-piasana.

🔸MLC 2006 momba ny sata mifehy ny asan’ireo mpiasa an-dranomasina.

✅Maro ny dingana nataon’i Madagasikara mialoha izao fankatoavana izao fifanarahana izao , izay natao indrindra ifanaraka amin’izany, anisany izany ny lafin’ny fanabeazana ifotony , izay nananganana sekoly maro ,miisa 4200 ny efitrano sekoly nahorina ahitana mpianatra 200.000 , ary campus miisa 9 eny anivon’ny Faritra,satria miainga amin’ny fanabeazana ifotony an’ireo ankizy ny hoavin’ny tontolo asa any aoriana ;

✅Anisany laharampahamehana hoy ny Filoha Andry RAJOELINA dia nametrahana ny fanabeazana ho any amin’ny fampandrosoana . 80% ny Malagasy dia eny tontolo ambanivohitra avokoa , noho izany indrindra nitsinjovana manokana azy ireny, ka nanampiana ireo tantsaha tamin’ny fanolorana ny taratasy tany ho azy ireo manokana,tanjona dia izarana karan-tany miisa 2.000.000 , teo ihany koa ny titre maintso izay nanokanana tany ho an’ireo tanora tantsaha sy mpiompy.ankoatra ireo dia nivohitra nandritra ny lahanteniny ny mombatoekarena manga , sy famoronana asa.

✅Raha tsahivina dia ny 17 Mey 2023 no nolaniana ei anivon’ny filankevitrin’ny Ministra ny ny mahakasika ireo fifanarahana voalaza tery aloha ireo .

✏️Andry Rakotonirainy
Sary : Présidence

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *