Naloam-bahoaka – Resy tamin’ny fifidianana :  TSY TOKONY HOTENDRENA INTSONY !

PHOTO : fb – Kaominina Ambonivohitra Soavinandriana

Matoa naloam-bahoaka dia mazava be toy ny tafika andrefan-tanàna fa tsy tiany hitantana na hitana andraikitra intsony ! Efa feom-bahoaka mivantana ireny niantefa tamina kandida Solombavambahoaka tsy lany teo ireny, na iza izy na iza. Matoa tsy lany, dia tsy tian’ny vahoaka hitondra intsony. Ka fahadisoana mihoa-pampana ny mbola fanendrena azy ireny indray ! Tsy tokony hotendrena amin’ny toerana hafa na andraikitra hafa intsony , satria efa mazava fa mangidy hoditra.

Tsy lany olomanga i Madagasikara ka aleo ny olom-baovao , madio tanana , tsy manana olana ifotony , afaka hitondra sy hitana andraikitra, hitondra fampandrosoana marina no omena toerana.

Ho an’ny ao Soavinandriana  Itasy manokana , dia voakasik’izany tanteraka. Raha misy ny fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony anatin’io Distrika io, dia ny tsara indrindra dia ny tsy manendry ireo efa naloan’ny vahoaka. Maro ny  manam-pahaizana sy manam-pahendrena te hifanolo-tanana amin’ny Fitondram-panjakana.

Tena rariny sy hitsiny tokoa raha hiainga amin’iny voka-pifidianana depiote teo iny ny maridrefy handraisana fanapahan-kevitra amin’ny fanendrena tompon’andraikitra ambony mba tsy ho diso lalana indray.  

Tsy ho an’ny ao amin’ny Faritra ITASY ihany, fa manan-kery manerana ny Faritra Rehetra izany. Omeo sehatra ny manam-pahaizana maro (na teknisiana) izay hita fa mbola madio-tanana sy tsy manana olana amin’ny vahoaka eny ifotony. Tsy be « dosié mafana » hoy ny fomba fiteny, fa fotoan’ny fanovana ho amin’ny tsara koa izao.

Ny antony hiresahana izany ankehitriny dia hita sy tsapa sy heno mantsy , fa ireo kandida naloam-bahoaka sy efa notsarain’ny vahoaka , dia tsy nahay nandray lesona fa mbola hiady sisika amin’izany sehatra izany indray , izay fomba fanao efa hita fa tsy mety : satria ny feom-bahoaka , feon’Andriamanitra !

Rapilokely

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *