Maire Alasora: “MANDEHA NY FANARENANA SEKOLY…”

Raisin’ny Ben’ny tanana sy ny Mpanolotsaina eo anivon’ny Commune Alasora  ho laharam-pahamehana ny fanavaozana na fanarenana an’ireny trano sekoly ravan’ny rivodoza na efa ela tsy nasiam-panamboarana ireny, izay hiarahana amin’ireo mpiara-miombon’antoka.

Zava-dehibe ny fanavaozana ny trano sekoly ireny satria miantoka ny fandrosoana ny fanabeazana, hoy ny Maire Alasora – Jimmy RANDRIANTSOA , ka rariny loatra raha isan’ny asa hataonay amin’izao taona 2023 izao izy ireny.

Ho an’ny eto Alasora manokana,  dia mitohy hatrany ny asa fampandrosoana efa natao hatramin’izay. Hitohy ny fametrahana jiro na ny eclairage publique eny anivon’ny fokontany. Ny fikojakojana ny lakan-drano samihafa dia efa natomboka efa ela ary mbola tohizana izany mba -hialana ny fahatsetsenan’ny lakan-drano rehefa fahavaratra tahaka izao.

Ny lafin’ny sosialy kosa, dia mbola hotohizana ny fampisakafoana ireo mpianatra manala CEPE amin’ity 2023 ity , ny fizarana kilalao rehefa Krismasy ary ny fanomezana sakafo ho an’ny Beantitra rehefa asaramanitra.

Nangonin ‘ i GôVA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *