Kaomina Alasora : FETIMPIRENENA

Kaomina Alasora: HIAVAKA NY FANKALAZANA NY FETIM-PIRENENA

Hiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ity 2023 – ho an’ny kaomina Alasora. Ao ny ada sosialy hanampiana ny beantitra . Ao ny fetin’ny Mozika hanasana an’i Mr SAIDA, ny hira gasy goavana – Eo koa ny Afomanga….

Ao anatin’izao fankalazana ny fetim-pirenana izao dia maro ny hetsika izay nataon’ny kaominina Alasora toy ny didim-poatra faobe izay natao ny 16-17-18 Jona lasa teo , tafiditra tao anatin’izany ihany koa ny fanomezana sakafo ho an’ireo ankizy izay nanala fanadinana CEPE tamin’ny Talata lasa teo ary ny fanampiana ho an’ireo zoky olona eo amin’ny kaominina izay notanterahina omaly. Behantitra miisa 300 nisitraka ny fanampiana na solombodiakoho nataon’ny kaominina omaly.

Ao anatin’izay fankalazana ny fetim-pirenena izay ihany dia hisy ny hetsika ara-javakanto eo amin’ny kaominina Alasora toy ny hira fiderana izay hatao ny 24 Jona, ao ihany koa ny fetin’ny mozika izay hatao ny 25 Jona hanasana mpanankato toan’ny mr.sayda, hisy moa ny afo-manga lehibe ny ariva.

Ny faha 26 Jona kosa dia hisy ny hira gasy goavana izay atao eo amin’ny kianja maintso izay efa mampalaza ny kaominina Alasora. Ny resaka filaminana Kosa dia hoaparitaka isaky ny fokontany ny polisy sy zandary handamina mandritra izay fankalazana ny fetim-pirenana izay.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *