Kandida N°3 teto Analavory : HAMETRAKA TRIBONALY MANOKANA MISAHANA NY ADIN-TANY

Teto Analavory – Distrika Miarinarivo – Faritra ITASY no toerana nanohizan’ny kandida laharana fahatelo Andry RAJOELINA – ny fampielezan-kevitra androany talata 24 Oktobra 2023. Na vao omaly aza vao fantatry ny rehetra fa ho avy aty ny Kandida Andry Rajoelina dia efa vory marobe sahady ny olona. Vao maraina dia vory ny antokon’olona rehetra.

Olan’ny mponina aty ny resaka adin-tany. Maro ny tomponandraikitra voarohirohy amin’izany ary nandritra ity fandalovan’ny Kandida Rajoelina Andry ity no nanambarany fa hatsangana ny Tribonaly manokana hisahana ny ady tany. 

« Be dia be aty ny resaka olana momba ny tany, be dia be ny mangalatra tany ary misy tompon’andraikitra mihitsy aza, izay no nitenenako hoe tsy maintsy hametraka isika aloha tribonaly manokana hijery  momba ny tany rehetra rehetra aty amintsika, izay no antony nanaovanay hoe opération kara-tany satria anatin’ny opération kara-tany dia ny tany tokony omena ny Malagasy, ny tantsaha fa tsy ho any olom-bitsy, fa hozaraina amin’ny Malagasy, hambolen’ny Malagasy ary hiopian’ny Malagasy. Izay no hataoko ao anatin’ny mandat manaraka. Izay no antony nanaovantsika ihany koa ny kara-tany satria roa tapitrisa ny karatany hozaraina, efa mandeha izy ao ary mbola hitohy », horakora-pifaliana no nandraisan’ny vahoaka izany fampanantenana izany.

HANAO VINA ISIKA…

Tamin’ity androany ity koa no nanambaran’ny kandida laharana fahatelo tamin’ireo vahoaka marobe tonga teto Analavory fa hanao vina isika de atsagana daholo ny tanana. Ary niaraka tamin’izay dia nanangan-tanana daholo ny rehetra ary nanaiky fa hiara-hanao vina amin’ny kandida laharana faha telo Andry RAJOELINA teto Analavory.

NANDEFA ZANAKA AKOHO MARO…

Mikasika izay lafin’ny fambolena izay ihany dia efa nisy ny tetikasa hanampiana ireo tantsaha toy ny fanomezana zeizika. « Eto aho dia hilaza aminareo fa efa  nisy ny  tetikasa nanampiana anareo mikasika ny zezika, mikasika ny masom-boly ary efa nandefa  zanak’akoho maro dia maro taty aho. Ny ataontsika dia ho atao ho avo arivo heny ireny tetikasa ireny mba ho isaky ny tokantrano omena zanak’akoho avokoa, isaky ny tantsaha dia omena zezika avokoa ary indrindra ny fanampiana ny koperativa mba homena ny fitaovana rehetra ahafahana mampitombo ny vokatra », hoy hatrany ny kandida laharana fahatelo.

HISOKATRA ALOHAN’NY FARAN’NY TAONA NY ONIVERSITE AO ITASY

Maro aminareo ny fikambanana, fikambanam-behivavy, mpanohana, olon-tsotra izay maneho ny fitiavana,  firaisan-kina ka nahatonga anay niteny hoe  ataonay ny ezaka rehetra hanampiana anareo, hampandrosoana an’i Madagasikara. Ny tranompokonolona taty efa tsy afaka nampiasaina intsony, nataontsika manarapenitra, madio, misy sono, sns.. satria mendrika izany ny vahoaka eto Analavory. Isika dia mijoro hanasoa ny vahoaka. Misy olona mitety tsena fa tsy manao tsena, fa isika kosa teto Analavory, namboarina ny tsena lehibe indrindra teto Analavory ary efa vita ao.

Betsaka ny zavatra nataontsika, hatramin’ny naha Analavory an’Analavory mbola tsisy biraom-panjakana lehibe teto, isika izao no nanao biraon’ny Direction régionale an ‘Ny Sécurité publique mijoalajoala eto.

Ny an’ny hafa mbola faniriana, mbola fikasana, ny antsika efa vita, izany zavatra rehetra izany nataontsika, ny zanatsika rehefa afaka Bacc, handeha ho any amin’ny Université mankany Antananarivo,  nanao Université isika ao Itasy, hisokatra alohan’ny faran’ ny taona ka tsy voatery mande lavitra intsony ny zanantsika.

Hanakaiky bebe kokoa anareo aho ary hanampy bebe kokoa anareo, nandalo ny fotoan-tsarotra, covid, cyclone fa teo foana aho , hoy ny kandida laharana fahatelo nanditra ny fandraisam-pitenenana.

FOND D’URGENCE…

Isan’ireo faritra nisitraka fotodrafitrasa maro Analavory. Ny fotodrafitrasa betsaka indrindra dia ny nataon’ny kandida Andry Rajoelina fony izy teo amin’ny fitondrana. «  Hatramin’izay naha tany ny tany, filoham-pirenena nifandimby, zao vao nisy fotodrafitrasa betsaka natao teto Madagascar, Analavory, Miarinarivo, hatramin’ny resaka fahasalamana nahavitantsika CSB 2 hatrany Alatsinainikely, izany CSB 2 izany dia  misy fond d’urgence, ny fond d’urgence dia zay olona marary na tra-doza, tsy mandoa vola fa tsaboina maimaim-poana. Raha tapaka ny tananao tonga dia asiana plâtre, raha maratra ianao dia tsaboina maimaim-poana ».

Voaresaka koa teto ny mikasika ny ODOF . Izany hoe ao anatin’ilay hoe district anakiray: asiana ozinina iray( ODOF) dia nisy ozinina nalefa taty hanampiana ny koperativa mba ahafahana manatsara ny kalitaon’ny kafe arabica, efa nataontsika izany fa mbola hataontsika ny fanomezana ozinina fanodinana voatabia, papaye sy ny  vokatra rehetra , hoy hatrany ity kandida ity nandritra ny kabariny.

Nanome toky izy fa amin’ny mandat manaraka dia ho avy aty hiaraka hizara tany. « Amin’ny mandat manaraka, ho avy aty aminareo aho, hamory anareo hizara ny tany, zezika, hametraka ozinina mamokatra be dia be kokoa indrindra aty Itasy, toerana mamokatra. Ny zavatra hataontsika dia ny mamokatra ,ny manodina, ny manondrana mba hampiakatra fari-piainan’ny tantsaha sy ny Malagasy.

ZAVA-BITA..

Tao anatin’izay dimy taona latsaka izay dia nanao fanamby isika hanao asa hanatrarana ny fahatarana misy eto Madagasikara, ndao sika hanao asa hampandrosoana ny district rehetra eto Madagasikara, ary isan’ny fanamby napetraka ny hoe  mba tsy ho adino intsony ny aty Miarinarivo, mba tsy ho adino intsony ny eto Analavory ary voaporofotsika izany satria raha ny asa no lazaina dia efa maro ny zava-bitatsika taty.

Ny fotodrafitrasa izay tsy natao teto nandritra ny 20 taona sy  30 taona dia nataontsika, efa betsaka ny natao fa mbola betsaka no tsy vita, ary hanakaiky bebe kokoa anao tantsaha aho ary hanampy bebe kokoa anareo.

Milaza aminareo aho fa efa misy lalan’andriamanitra izao lalana hampandrosoana an’i Madagasikara izao, efa fantatry ny Malagasy hoe dingana iray sisa dia mandroso tanteraka ity Madagasikara ity. Ekeko fa efa nijery anareo tantsaha aho fa amin’izao  mbola tsy afa-po satria mbola ataontsika hoe mbola misy 90% isan-jato ny fijerena anareo ka hiompana bebe kokoa anareo aho amin’ny mandat manaraka hijery ny tantsaha manerana an’i Madagasikara fa hijery ihany koa ny tantsaha eto Analavory.

Nisy ihany koa ny fifanomezan-toky tamin’ny vahoakan’Analavory fa mbola hametraka ny fitokisany amin’ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina – ka hifidy ny laharana faha 3 tamin’ny 16 novambra 2023 satria Madagasikara tsy maintsy mandroso.

Reportage : PATRICE RAVELOSON

Photo : NAMBININA RAMIANDRARIVO

2 réflexions sur “Kandida N°3 teto Analavory : HAMETRAKA TRIBONALY MANOKANA MISAHANA NY ADIN-TANY

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *