Kandida Andry Rajoelina tao Port-Bergé : « MILA MIFANOME TANANA ISIKA HANOHIZANA NY FAMPANDROSOANA »

Tao Port Bergé – Faritra SOFIA no nanohizan’ny Kandida laharana faha 3 – Andry Rajoelina ny fampielezan-kevitra ny zoma 13 oktobra 2023. Toy ny toerana rehetra izay nandalovany, dia vahoaka marobe hatrany no tonga nihaino azy na dia tao anatin’ny hafanana be aza tany an-toerana. Tsy niala ny olona fa nangetaheta te hihaino ny kandida laharana faha 3 . Porofon’ny fitiavanareo ahy izany hoy Andry Rajoelina. «  Profon’ny fitiavan’ny vahoaka an’i Andry Rajoelina izany ary i Andry Rajoelina ihany koa dia tia ny vahoakan’i Port- Berge » , hoy ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny kabariny. 68% ny vato nomen’i Port-Bergé an’i Andry Rajoelina taminy fifidianana 2018. Antenaina fa hiakatra io salan’isa io amin’ity fifidianana aminy 9 novambra ity.

MARO NY FOTODRAFITRASA EFA VITA SY MBOLA HATAO

Notsindrian’ny Kandida Andry Rajoelina fa maro ny fotodrafitrasa vita tao Port Bergé. Ary mbola maro no andalam-pahavitana. Mbola ho maro ihany koa no hatao.  Tao ny lycée, ny CEG ao antampo-tanàna izay lehibe mahazaka mpianatra 1 200, ny EPP manara-penitra maro, ny kianja manarapenitra izay natolotry ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny fomba ofisialy ho an’ireo tanora, ny lalana, ny parc solaire hiadivana amin’ny délestage. Ankoatra izay dia anisan’ireo distrika nahazo tombony manokana tamin’ny fitondrana Rajoelina i Port-Bergé raha eo amin’ny lafiny fampianarana satria akoatra ny fizarana kits scolaires mahatratra aman’aliny dia miisa 233 ireo mpampianatra FRAM vaovao izay tafiditra mpiasam-panjakana.

AMPIO AHO HAHAFAHAKO MANAMPY ANAREO

Mila mifanome tanana isika hanohizana ireo fampandrosoana efa natao , hoy ny kandida laharana faha-3 . « Ampio aho hahafahako manampy anareo. Aoka isika hifanome tanana hitohizan’ny fampandrosoana efa natao. Haiko sy hitako amin’ny endrikareo fa vonona hifanome tanana amin’ny kandida Andry Rajoelina ny vahoakan’i Port – Bergé ka hamiratra  i Port Berge miaraka amin’i Andry Rajoelina » , araka ny sombiny tamin’ny kabarin’ny kandida laharana faha 3 tao Port Bergé.

Efa mazava ny safidin’ny vahoaka eto Port Bergé rehefa tonga ny fifidianana. ” 13 izahay no kandida mifaninana amin’ity fifidianana ho Filoham-pirenena ity fa iray ihany no tia an’i Port-Bergé dia Andry Rajoelina izany”, hoy izy.

HANAMPY NY TANTSAHA

Tantsaha ny ankamaroan’ny mponina ao Port-Bergé. Hisy araka izany ny tetikasa goavana  hanampiana azy ireo ka isan’ny noresahan’ny Kandida laharana faha-3 tamin’ity fihaonany tamin’ny vahoakan’i Port Bergé ity  ny hanamboarana ny lemak’i Bekapila. Efa mandroso ny asa ankehitriny. Ny tanjona dia ho sangany amin’ny fambolem-bary ny tantsaha eto Boriziny.  Nambarany ihany koa fa efa misy ny tetikasa hanaovana ho complexe goavana ny zone de production rizicole ao Ambaidrano. Ny hanova tanteraka ny fiainan’ny mponina ao Port-Bergé no tanjon’i Andry Rajoelina izay nanamafy tamin’ity fihaonana androany ity fa amin’ny fotoam-piasana (mandat) manaraka eo dia hijery manokana ny tanora sy ny famoronana asa ho azy ireo, ny vehivavy sy ireo fikambanam-behivavy, ary ireo olona marefo ny tenany.

Kandida manana traikefa amin’ny haitarika i Andry Rajoelina ka izany no nahazoany ny fankasitrahana avy amin’ny Iraisam-pirenena momba izany. Ho entiny mampandroso ny faritra rehetra io traikefa io. Tsiahivina fa nampihaiky an’izao tontolo izao ny fahaiza-mitarika nasehon’i Nasehon’i Andry Rajoelina tamin’ny fananganana fotodrafitrasam-pampandrosoana. Nankasitraka ny haitarika hatramin’ny sehatra iraisampirenena ka nahazoan’i Madagasikara tamin’ny alalan’i Andry Rajoelina ny « trophée du batisseur ».

Nangonin’i Tojo Ramiliantarintsoa

109 réflexions sur “Kandida Andry Rajoelina tao Port-Bergé : « MILA MIFANOME TANANA ISIKA HANOHIZANA NY FAMPANDROSOANA »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *