Holafitry ny injenera:MANAMPY NY FANJAKANA AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA

Mitazona anjara toerana lehibe eto amin’ny firenena ny injeniora. Ary betsaka ny sehatr’asa hiseharan’ny injeniora na dia tsy mpiasam-panjakana ary izy ireny.Maro ihany koa ny filan’ny fanjakana no mamaly ny asa sahanin’ny injeniora eto Madagasikara.

Nisy ny hetsika varavarana misokatra ho an’ny injeniora sy ireo tanora rehetra liana amin’ny asan’ny injeniora.Nandritra ny roa andro no nanatanterahana io hetsika io tetsy Ambodivona,izay natrehan’ireo holafitry ny injeniora eto Madagasikara,ireo mpianatra hiditra amin’ny sehatra maha injeniora ireo injeniora mpikaroka ara-tsiantifika rehetra.Notronin’ny minisitra misahana ny tanana vaovao sy ny minisitry ny asa vaventy moa ny hetsika, izay marihina fa samy injeniora avokoa ireo minisitra roa tonta ireo.

Ankoatra ny asa famoronana tsy maintsy hataon’ny injeniora,dia maro ny voka-pikarohana azon’izy ireo indrindra ny ara-tsiantifika.Misy ny lalàna mifehy araka izany ny asa maha injeniora,ary mitaky fahaizana sy fahalalana maro izany hialana amin’ny mety hisian’ny hosoka,hoy ny filohan’ny holafitra.

Amin’izao fotoana izao dia mahatratra hatramin’ny 15000 ny injeniora eto Madagasikara,ary ny 95 isan-jaton’izy ireo dia ilain’ny fanjakana avokoa.

Ny olana anefa dia n’y 20 isan-jaton’ny injeniora manam-pahaizana dia mandeha mankanh ivelany avokoa noho ny fahateren’ny lalàna sy ny fahasarotana eo amin’ny lafiny fianarana sy fahatongavana any amin’ny asa maha injeniora.Tsy marisika intsony ny tanora malagasy hisehatra eo amin’io asa io,noho ny fahasarotana maro hahatongavana any amin’ny maha injeniora matihanina azy.

Araka ireo olana hita rehetra eo amin’ny tanora ireo no niaingan’ny holafitry ny injeniora,entina hanampiana azy ireo.Nisy ny valan-dresaka narahana ady hevitra namoaboasana ny tontolon’ny injeniora eto Madagasikara.Teo ihany koa ny fandraisana ny mpikambana vaovao handrafitra sy hanatevin-daharana ny holafitra.Ary ny tena zava-dehibe dia ny fandraisana ireo taniketsan’ny injeniora hisehatra eo amin’ny lafiny asa fotsiny.

Tetsy Ambodivona moa no nanatanterahana io hetsika io,ny 13 sy 14 Desambra lasa teo.

Alex R.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *