Groupe STOI : NITOHY TAO MIARINARIVO NY FANOMEZANA ZEZIKA TAROKA HO AN’NY TANTSAHA

Nitohy tao Miarinarivo , androany alatsinainy 13 novambra , ny fizarana ny zezika organika Taroka avy amin’ny Groupe STOI. Ireo tantsaha ao amin’ny Communes Miarinarivo I, Miarinarivo II, Manazary ary Antoby Est no nahazo izany.
Zezika milanja 3 taonina no nozaraina tamin’izany.

Tanjona ho antsika ny hahatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo , ka antony hanohanana ny mpamboly , hoy Tahiana Razanamahefa avy amin’ny #GROUPE_STOI.
Mpamboly sy tantsaha 80 % mponina eto Miarinarivo ary manampy azy ireo tokoa izao tantsoroka avy amin’ny mpiara miombonantoka izao.

Nanatrika ity fotoana ity ny SG Gouverneur Faritra Itasy, ireo Ben’ny tanàna 4, ny solotena DRAE Itasy, ny ekipa STOI Miarinarivo.

Suivez l’actualité sur notre site Web https://ledefi.mg

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *