Grevy eny Vontovorona: NISY NY FIFAMPIRESAHANA

Manoloana ilay hetsiky ny mpianatra eny Vontovorona dia nisy ny fifampiresahana teo
amin’ny solontenan’ny Mpianatra sy ny avy amin’ny Ministera Mpiahy – teny amin’ny
biraon’ny Minisitry ny Fampianarana ambony eny Fiadanana.

Voaresaka tamin’izany ny finiavan’ny ministera hitondra vahaolana amin’ireo olana samihafa
eny anivon’ny Oniversite samihafa. Isan’izany ny firesahana ny momba ny ho famerenana ny Jiro
eny amin’ny Agro eny Ankatso , eo koa ny mikasika ny vatsim-pianarana ary niompanan’ny resaka ihany koa
ny momba ny famahana ny olana eny Vontovorona izay mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao.

Tsy nisy fanapahan-kevitra tena nivaingana kosa fa dia oe firesahana an’ireo no voalazan’ny fampitam-baovao
tao anatin’ny pejin’ny Ministeran’ny Fampianarana ambony.

Na izany na tsy izany, efa dingana lehibe izao fifampiresahana izao.

988 réflexions sur “Grevy eny Vontovorona: NISY NY FIFAMPIRESAHANA