g5 : MITAKY FIKAONAN-DOHA

Fikaonan-doha nataon’ny Vondrona G5: MILAZA FA HIROSO AMIN’NY FIDINANA AN-DALAMBE RAHA TSY TANTERAKA NY FIKAONAN-DOHAM-PIRERENA

📌Tetsy Antanimena ny zoma 19 May 2023 lasa teo no nanao ny fikaonan-doha ny Vondrona G5,niarahana tamin’ireo antoko politika maromaro,sendika,fiarahamonim-pirenena,fikambana ary olo-tsotra;izay nandinihan’izy ireo ny hanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenena atao mialohan’ny fifidianana.Io fikaonan-doham-pirenena miainga eny ifotony io,dia ny handraisan’ny rehetra anjara;ka hita ao avokoa ny vondro-kery rehetra,raha ny nambaran’ny Vondrona G5 hatrany.

Ao anatin’izany ny fitondram-panjakana,ny vondrona sy ny antoko politika rehetra,ny ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana,sendika,firaisamonim-pirenena,fikambanana,sy ireo maro hafa mahatsapa fa tokony hanavotra an’i Madagasikara,raha ny fanambarana nataon’izy ireo hatrany.

Tsy mitady korontana kosa anefa ny vondrona raha nanao io fanambarana io,fa mitaky ny handraisan’ny fitondram-panjakana andraikitra,manoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny.Mitaky ny hamoahana ny tetiandro hanaovana io fikaonan-doham-pirenena miainga eny ifotony io,ny Vondrona G5.

Etsy andaniny, fampahafantarana ireo lesoka rehetra manodidina ny lalam-panorenena sy ny lalam-pifidianana,izay voahitsakitsaka tanteraka ankehitriny.Amin’ny maha tandroka aro ny vozona ny mpitandro filaminana,dia niantso ny Vondrona G5,ny handraisan’izy ireo andraikitra manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny.

📌Manome 15 andro ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo,hamaliana ny fitakiana ny hanaovana ny fikaonan-doham-pirenena miainga eny ifotony.Ao aorian’ny tsy famalian’ny fitondram-panjakana izany,dia hanatanteraka ny fidinana an-dalam-be izy ireo,mandrapahavalin’ny fitakiana.

✍️:Alex R.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *