Fonjan’Ambalatavoahangy Toamasina : MAHALANY MANGAHAZO 40O KG ISAKY NY MAHANDRO

Mahalany mangahazo 400 kg isaky ny mahandro ny ao amin’ny fonjaben’ Ambalatavoahangy Toamasina izay ahitana voafonja manodidina ny 1 000 mahery.

Tsy mangahazo ihany anefa no sakafon’izy ireo fa miovaova manaraka ny fenitra ara-pahasalamana, araky ny fanazavana nentin’ny Talem-paritra ny Fandraharahana ny Fonja Faritra Atsinanana IAP Inspecteur d’Admnistration Pénitentiaire FIGARO Adélaïde Francka, raha nitarika ireo mpiara miasa aminy nijery ny fahavokaran’ny voly mangahazo tao amin’ny Camp Penal Vatomanga Savalaina distrikan’ny Brickaville. Mahatratra 35 ha io velaratany io ka ny 25 ha amin’io no voaasa.

Nahavokatra ny voly mangahazo novoleny izy ireo ankehitriny izay nahitana 7 hatramin’ny 10 kg isaky ny fototra.Tsara ny manamarika fa iray amin’ireo Fandraharahana ny Fonja manatratra ny politikan’ny Ministera amin’ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an’ny Voafonja ny ao amin’ny Fitaleavam-paritry ny Fandraharana ny Fonja Faritra Atsinanana.

Andry RAFIDINIRINA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *