Fitsinjaram-pahefana

Fitsinjaram-pahefana : TOKONY HANANA NY LOHARANOM-BOLANY IREO VONDROM-BAHOAKA HITSINJARAM-PAHEFANA

Tafiditra ao anatin’ny fitsinjaram-pahefana isika hoy ny nambaran’ny Minisitry ny Atitany sy fitsinjaram-pahefana Tokely Justin. Mila manavao ny didy aman-dalana izay tsy voafehy amin’ny resaka fitsinjaram-pahefana hoy nambarany, misongadina ao anatin’izay hoy izy ny hafahana mametraka sy manome fahefana ireo vondrom-bahoka ao amin’ny fitsinjaram-pahefana mba hitrandraka ireo loharanom-bola hanatsarana ny kaominina anankiray .

Tokony tsy hiankindoha amin’ny “subvention” izy ireo hoy hatrany ny Minisitra ny vondrombahoakam-paritra ny fitsinjaram-pahefana dia afaka mitrandraka ny loharanom-bola misy any aminy hafahany mampandroso ny kaominina .

Zava-dehibe hoy izy ny vitan’ny kaomina Bemasoandro ny amin’ny nahavitany ny fotodrafitrasa ity izay ny volan’ny kaominina madio no nanatanterahana izany .

Eo ihany koa ny hametrahana ny faritra faha 24 vaovao izay ao anatin’ny faritra Ambatosoa Disitrika Maroantsetra sy Mananara Avaratra .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *