FANAMBARAN’NY FIFAMADA

Nisy ny fanambarana izay navoakan’ny FIFAMADA na Fikambanana Fanorenana Ifotony ny Fanjakan’Andriamanitra miaradia amin’ny Mesia TSARA TSARA.

Ny Mesia TSARA TSARA no efa voalazan’ny faminaniana maro fa hitondra vahaolana ho an’ny Malagasy manoloana izao fahantrana lalina mahazo ny tsirairay izao.

Hamerina ny Hasina maha Malagasy izay nozimbazimbain’ny Mpanjanantany fahiny.

Miantso ny Malagasy rehetra izy ireo mba hikaondoha hiara handininika ny raharaham-pirenena

#mesia_tsara_tsara

#fifamada

Araho hatrany ny vaovao samihafa eto anivon’ny https://ledefi.mg

710 réflexions sur “FANAMBARAN’NY FIFAMADA