FANAMBARANA DEPIOTE IRD

IZAAHAY SOLOMBAVAMBAHOAKA IZAY MANAO SONIA ETSY AMBANY, DIA MANAO IZAO FANAMBARANA IZAO

:Izahay solombavambahoaka ny Madagasikara maro an’isa tafiditra ao anatin’ny izany ireo tsy miankina, dia manameloka sy mitsipaka tanteraka ny lahan-teny iay nataon-dRamatoa filoha ny Antenimierampirenena , nandritra ny fivoriana fanokafana ara-potoana faha roa natao ny 17 Octobra 2023 .Tianay ny manamarika fa tsy nifampiresahana ary tsy nifanekenany zavatra nambarany, tsy maneho velively ny hevitry ny solombavambahoaka maro an’isa, ary indrindra indrindra ny hevitry ny Antenimierampirenena izany.

Tsy azo lavina araka izany fa hevitra olo-tokana iny lahanteny iny, fanakorotanana saim-bahoaka sy fiainam-pirenena no tiany hovolena , ary fikasana hizotra any amin’ny fihara-mitantanana sy tetezamita indray no ambadikin’izany rehetra izany.Teo aza nilaza fa mila manangana Governemanta ahitana ny solontenan’ny ireo kandida miisa 11, ny sasany hanajanona ny fifidianana sy hadravana ny Andrimpanjakana izay mitsangana araka ny lalàna. Izany dia midika tsy fanajana ny lalampanorenana sy ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny Firenena sy fanitsakitsahana ny zony vahoaka Malagasy maro an’isa, hifidy sy hisafidy izay tiany hitondra ny Firenena sy omeny ny fahefana. Mibaribary amin’ny izany ny fitiavantena , fitiavan-tseza,kajikajy politika , fijerena tombontsoa olom-bitsy no manesika azy ireo amin’ny izany. Amin’ny maha mpanao lalàna anay dia sarotiny izahay amin’ny fanajana ny lamina sy ny fototra amin’ny lalàmpanorenana sy ny lalàna velona, ka manotany tena izahay hoe « mankasitra izany ve Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena ? »

Tsahivinay fa tamin’ny Antoko IRD no nilatsahany ho solombavambahoaka ary izany Antoko izany sy ny solombavambahoaka maro an’isa ao amin’ny IRD no nametraka azy teo amin’ny toeran’ny maha Filohan’ny Antenimierampirenena azy .Misy lalàna sy fitsipika mifehy amin’ny Antoko nahalany azy, tsy ny filohan’ny Antenimierampirenena no hampatsahivina an’izany, fa mahalala izany tsara izy.Noho izany dia mampatsihay izahay fa ny vahoaka izay hisolonay tena no tompon’ny fahefana , izy irery ihany no aoka hadidy sy haneho ny safidy amin’ny alalan’ny fifidianana, araka ny lalàna andininy faha 5 ao amin’ny lalàmpanorenena : ny vahoaka izay himpohiran’ny fahefana rehetra no masi-madidy. Tsy misy ampahan’ny vahoaka na vondron’olona na olo-tokana mahazo manendry tena mampiasa izany fahefana izany. Koa melohinay ny fikasana sy ny tetika rehetra, izay mifanohitra amin’ny izany sy hentina hanakorotanana sy tsy hanatanterahina ny fifidianana, izay midika ho loza mitatao ho an’ny demokrasia eto Madagasikara.

Koa miantso izahay araka ny fanajana sy ny zotram-pifidianana izay tetiandro izay efa napetrakin’ny lalàmpanorenana sy ny lalàna manankery eto amin’ny tany sy ny Firenena.Natao izao fanambarana izao teto Antananarivo anio 18 Octobra 2023

54 réflexions sur “FANAMBARANA DEPIOTE IRD

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *