DELEGASIONA IVORIANA : HIFANAKALO TRAIKEFA AMIN’NY LAFINY FIAHIANA ARA-TSOSIALY

DELEGASIONA IVORIANA : HIFANAKALO TRAIKEFA AMIN’NY LAFINY FIAHIANA ARA-TSOSIALY

Tonga eto Madagasikara ny Alahady 02 Aprily teo ireo delegasiona Ivoriana tarihin’I Félix Kouassi Talen’ny fiahiana ara-tsosialy , izay mpihatra manokana momba ny fiahiana sosialy ho an’ireo sehatrasa tsy manara-drafitra sy ny tontolo ambanivohitra.

Dian’izy ireo amin’izany ny fifanankaloza-traikefa amin’ireo teknisiana momba fiahiana ara-tsosialy ary ny mpitondra eto an-toerana, ny Alatsinainy 03 Aprily 2023 teo dia nisy atrikasa nifampihaonan’ny teknisiana avy amin’ny Ministeran’ny mponina , ny Ministeran’ny fahasalam-bahoaka ary Ministeran’ny asa sy ny fampananan’asa, atrikasa izay natao teny tranoben’ny Firenena MIkambana AndraharoNovelambelaran’ny teknisiana teo anivon’ny Minisiteran’ny mponina ny mahakasika ny tetikasa fiahiana sosialy izay eo ambany fitarihan’ny Minisitra SOAFILIRA Princia ary vatsian’ny Baky iraisam-pirenena vola , novelambelarina ny momba tetikasa zaramira, ny tosika fameno, vatsy tsinjo , asa vonjy voina izay natao indrindra hanampiana hanatsarana ny fari-piainan’ireo tokantrano marefo vokatrin’ny fandalovan’ny andro ratsy ; eo koa tetikasa haratonaina izay anisany tetikasam-panjakana mifototra ny anivon’ny mponina ary natao mba afahan’ireo mponina mihoatra amin’ny fiainana.

Ankoatra ny teknisiana avy amin’ny Ministeran’ny mponina dia nitondra famelambalarana teto ihany koa ny teo anivon’ny Ministeran’ny fahasalamana ary ny avy amin’ny Ministeran’ny asa sy ny fampanana’asa , nohazavaina teto ny tanjona hoentin’ny Madagasikara momba ny sehatrasa tsy manara-drafitra sy ny tontolo ambanivohitra , ny tetikasa sy ny digana vita.

Zoma izao no mifarana fitsidihan’ireto delegasiona ireto izay hofaranana amin’ny atrikasa fadravonana ny fifanankaloza-traikefa natao.

Andry Rakotonirainy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *