Cgm: FESTIVAL DE DANSE II

CGM: FESTIVAL DANSE II

Nisokatra ny festival andihany faharoa ho an’ny évasion danse,izay manomboka ny faha 3 volana jolay ka mifarana ny faha 8 ny volana jolay taona 2023.

Ny festival danse andihany faharoa araky ny voalazan’ny tompon’andraikitra – Julie IARISOA dia miavaka tanteraka satria natokana manerana an’izao tontolo izao, noho izany dia misy ireo mpandihy avy any ivelany.

Ao anatin’izany dia ahitana mpandihy 150 eo eo no isan’ny nandray anjara, misy avy any amin’ny faritra maromaro, eo ihany koa avy any ivelany. Miavaka tanteraka ity hetsika andiany faharoa ity satria maromaro kokoa ny artistes ho raisina, sy ny toerana hanaovana fampisehoana.

Ny tanjona moa dia ny hampiroborobo ny asam-pamoronana Malagasy ary ny fanombohana ny asam-pamoronana eto amintsika mba ho hitany avy any ivelany mba hisian’ny fifanankalozana.

Marihina fa isika eto Madagasikara dia anisan’ny manankarena amin’ny resaka famoronana.

Elisa Razafy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *