Bar à livres

Le Park, Bemasoandro-Itaosy:
“Bar à livres” MIARAKA AMIN’NY HOBIANA ANDRIANIMERINA

Hobiana Andrinianimerina no vahinin’ny Le Park, Bemasoandro-Itaosy, amin’ny sabotsy 15 jolay ho avy izao ao anatin’ny hetsika « bar à livres ». “Boky sy sorata fanoitran’ny fampivoarana”.

Izany no lohahevitra ho velabelariny mandritra ny fihaonana.
“Fampivoarana satria ilay filozofia hovoizina dia ilay olona no mivoatra ami’ny lafiny toe-tsaina, fo amam-panahy. Dia lasa mitady tontolo tsara hatrany izy. Rehefa tomombana izay dia teraka ho azy ny fandrosoana”, hoy ny fanazavany.

“Fizarana traikefa sy fijery no hataoko amin’io. Tokony ho teraka ny ady hevitra”, hoy hatrany I Hobiana.
Ny “bar à livres” dia ambohimpihaonan’ny boky sy ny soratra izay tontosaina isaky ny sabotsy fahatelon’ny volana eny amin’ny Le Park, Bemasoandro-Itaosy. Alohan’ny famelabalaran-kevitra dia misy fampahafantarana ireo boky vaovao vao nivoaka. Andiany fahaefatra io amin’ny sabotsy 15 jolay io.

Maimaim-poana ny fandraisana anjara.

Hasimbola

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *