Antoko DHD: NODIMANDRY IO MARAINA IO HARY NAIVO RASAMOELINA

▶️Nodimandry io maraina io i Hary Naivo Rasamoelina – filohan’ny antoko politika DHD Madagasikara.

▶️Mahitsy fiteny – tia mandala ny sotoavin’ny fahamarinana . Teo amin’ny lafin’ny politika dia tsy nitsahatra izy namaky bantsilana ny tsy mety indrindra ny fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharahan-tokantranon’ny Malagasy. Manoro sy mampianatra ary mpaneho hevitra : Fomba fiteniny ao anaty fanehoan-keviny ny hoe : ” izay no fandehan’ilay izy”.

▶️Mpanao politika niavaka tokoa Hary Naivo Rasamoelina. Sahy nijoro tamin’ny heviny. Betsaka ny tetikasa sy paikady tiany ho anjara biriky entina hampandrosoana an’ity firenena ity. Hetahetany ny ahita an’i Madagasikara handroso sy hanala an’i Madagasikara eo ambany giogan’ny fangejan’olom-bitsy saingy….

▶️ Izahay eto anivon’ny Rédaction Ledefi-madagascar dia maneho fiaraha -miory amin’ny fianakaviany.

#hary_naivo_rasamoelina
#dhd_madagasikara

574 réflexions sur “Antoko DHD: NODIMANDRY IO MARAINA IO HARY NAIVO RASAMOELINA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *