ANTOKO AREMA

Antoko Arema:MANENTANA NY TOKONY HAMPIASANA TEKNOLOJIA AMIN’NY FIFIDIANANA

Teny amin’ny “Assemblée National” ny antoko Arema nanatitra tolo-kevitra amin’ny fampiasana “machine” hanarahana maso ny lisi-pifidiananana
mba hafahana mandray anjara ny hetsika sy hahafahana mahatoky sy mankasitraka ny fitondrana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana, ka izay ny antony nahatonga ny Arema nanolotra ny “machine”.

Ahitana vokatsoa ny fampiasana azy ity satria: voalohany amin’izany dia mba fampirisiana ny olona rehetra mifidy n’aiza n’aiza misy azy sy fandraisana anjara ao anatiny izany, faharoa dia fifidianana ampiasana ny teknolojia ara kajy mirindra, ary ny fahatelo dia mapihena ny vola lany amin’ny fanatanterahana ny fifidianana, farany dia ny fampirisiana ny vahoaka izay heverina fa afaka manatanteraka ny fifidianana manaraka ny haitao ara-kajy mirindra, eo ihany koa ny fahitana ny vokatra mirindra sy azo antoka.

Izay no tena antony nahatonga ny Arema nanome ity “machine” ity mba hampiray ny Malagasy sy fanamafisana ny soatoavina amin’ny maha malagasy, mba hisiany fifidianana azo antoka sy fifidianana ekeny be sy ny maro.

Ny tena hita misongadina amin’ny ity teknolojia vaovao ity moa dia mba hahafahany rehetra mifidy araky ny tolo-dalana ny antoko arema. Mba ho fifidianana azo antoka sy mirindra no antony izao hetsika vaovao nataon’ny Arema izao, izay nitanterahana tao amin’ny “assemblée National” Tsimbazaza ny faha 11jolay 2023 lasa teo.

Elisa Razafy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *