Andry RAJOELINA – Mahatazana Akamasoa : MPANANGANA ISIKA FA TSY MPANDRAVA

Na rehefa hisakafo aza dia tsy maintsy mivavaka aloha isika , mainka fa hanatanteraka izao adidy masina izao, dia rariny raha hatomboka amin’ny vavaka izany, hoy ny FILOHA ANDRY RAJOELINA, nandritra ny fitondrana am-bavaka ny Fampielezankevitra natao teny amin’ny Tendrombohitra Mahatazana Akamasoa androany Talata 10 Oktobra 2023. Ny vavaka antedrombohitra tahaka izao ataotsika ety MAHATAZANA AKAMASOA izao dia misy dikany lehibe. Tsy maintsy henoin’Andriamanitra ny vavaka ataotsika ary mino aho fa tanterahany ny hetahetatsika. Raha Andriamanitra no momba antsika iza no handresy antsika ? Tsy maintsy mandresy isika , mandresy anaty fitiavana , ary Madagasikara tsy maintsy mandresy.

Ataoko ny fomba rehetra hanavotana an’ i Madagasikara. Tsy maintsy mandresy isika na iza na iza isakana. Na iza na iza hiezaka andavo antsika dia tsy hahavoa antsika izany satria manana fiarovana lehibe isika dia jesosy kristy.

MPANANGANA ISIKA FA TSY MPANDRAVA

Na ny zavatra lavenona aza dia vitantsika ny nanangana azy. Ny zavatra nodorana aza dia vitantsika ny nanangana azy.

Ny sasany dia ny handrava, ny handoro, ny androdana ka tsy mila izany intsony ny vahoaka malagasy. Tamin’ ny 1972, namporisihina ny mpianatra  handoro ny Lapan’ ny tanàna. 36 taona taty aoriana, rehefa voafidy ho Ben’ ny tanàna aho dia natsangako ny Lapan’ ny tanàna.

Nisy nandoro indray ny Rovan’ i Manjakamiadana, may tao daholo ny Lapa rehetra. Maro ny mpitondra nifandimby fa isika no nanangana ny lavenona ka nijoro izany lapa izany.

Ny dikan’ izany : isika mpanangana fa tsy mpandrava.

Tsy maintsy ho vitantsika ny hanangana madagasikara mandroso, sy mamiratra ary ho an’ ny Malagasy.

Tao anatin’ ny efa-taona sy valo volana nitondrako, dia maro mpianatra mianatra amin’ ny tafolanitra, ambany ravinkazo. Isika izao no nanamboatra sekoly be indrindra teto Madagasikara miisa hatrany 4098 ny efitrano fianarana nataontsika, ka efa mihoatra ny 200 000 ireo mpianatra mianatra amin’ ny Sekoly manara-penitra.

MARO IREO ZAVA BITA

Hopitaly lehibe dia nanomboka 1960 ka hatramin’ ny 2019 dia miisa 15 no nisy teto Madagasikara. Miisa 28 kosa ny hopitaly nataontsika tao anatin’ ny efa-taona monja.

Isika nanao Oniversite manerana ny Faritra ka efa maro ny vita.

Izay ny asa nataontsika, ka izay no hatahorany satria mahatsapa ny vahoaka.

Raha miroso amin’ ny Fifidianana isika, dia izaho manokana dia tsy mbola resy aho tamin’ ny Fifidianana rehetra nataoko ary isika tsy maintsy mandresy.

Ny ratsy dia te hanakorontana antsika. Fa rehefa nanao zavatra maro Davita tao Israely izay nitondra nandritra ny fotoana maro dia nisy famadihana tao k any namadika azy dia ny zanany naterany dia I Absaloma. Ireo mpanadika dia misy zavatra mahazo azy.

NY TENA NAMANA

Amin’ izao fotoana izao no ahitana ny tena namana sy ny fahitsiana.

Maro zavatra vita fa maro koa ny tokony mbola atao, ka isan’ izany ny famoronana asa, sy fanampiana ny reni-mpianakaviana. Izay zavatra tsy vita tao anatin’ ny dimy taona izay dia ho vitaina ao anatin’ ny dimy taona manaraka.

Ampiantsika dimy taona indray hanavotana an’ i Madagasikara

Hofenoantsika Volomboasary i Madagasikara.

Tsy maintsy mandresy isika, na valo, na sivy na 11 dia tsy maintsy mandresy isika.

Ataontsika manakoako manerana an’ izao tontolo izao fa matanjaka isika.

Angatahiko : rehefa amin’ ny enina ora, folo minita fotsiny hoe “ Jesosy Kristy, arovy Prezida ka ataovy mandresy izy”.

2 réflexions sur “Andry RAJOELINA – Mahatazana Akamasoa : MPANANGANA ISIKA FA TSY MPANDRAVA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *