VANGAINDRANO : TAFALATSAKA AM-PON’NY VAHOAKA NY FISITRAHANA TOSIKA FAMENO

Vonona handeha hifidy izahay ary tsy hanontaniana intsony ny ho fidiako fa io hita mibaribary amin’ny ankanjo volomboasary hanaovako io dia ny kandidà laharana fahatelo. Andry Rajoelina hatramin’izay aho ary Andry Rajoelina hatrany, hoy ny raim-pianakaviana iray antsoina hoe RAKOTOMALALA JEANY DERIS. Anisany nandresy lahatra azy raha amin’ny ankapobeny dia ny zava-bitan’ny kandidà laharana fahatelo. Hatramin’izay olona nitondra nanomboka tamin’ny dadabe Ratsiraka dia ity  lehilahy ity no hita fa manao zavatra amin’ny fony, raha ny mpitondra teto  Madagasikara. Izy no nahavita zavatra be dia be hatramin’izay. Ny amin’ny 5 taona manaraka dia ny lafin’ny fampianarana eny  ambanivohitra no tokony mila harahina maso manokana. Betsaka ny ray aman-dreny no tsy tonga alavitra amin’ny fampianarana  ny zanany noho ny tsy fahampian’ny enti-manana na fahafahana amin’izany .   Ohatra amin’ny kaominina misy anay dia sahirana amin’ny EPP kanefa betsaka ny mpianatra. Izaho dia tsy maintsy mandany an’i Andry Rajoelina ary ho vitany izany tahaka ny efa nataony tany amin’ny toeran-kafa sady mbola manantena fa hitodika eto Vangaindrano izy, hoy RAKOTOMALALA JEAN DERIS rehefa nanontaniana.

Mbola nanamafy ihany koa ny lehilahy iray  antsoina hoe LALÖNY JEAN DENIS   fa nahavita be teto amin’ny firenena Andry Rajoelina. Izahay izao dia mankasitraka ny fahatongavan’ny Prezidà eto . Tsy diso fanantenana izahay satria efa betsaka ny zavatra vitany teto Vangaindrano ary tonga eto izahay hanatrika azy sady manohana azy. « Maro avao ny mpitarika tolona eto fa izy no olona tia an’ny Madagasikara ary tsy tia kolikoly fa olona mijoro amin’ny fahamarinana izy. Lakilasy no vitany teto ary tena manaram-penitra. Mbola hifidy azy izahay ary mbola handany azy » , hoy LALÖNY JEAN DENIS  .

I prezidà dia tia fandrosoana ary izany no mahaliana anay hifidy azy. Tsy voatanisa ny zava-bitany fa misy ny recrutement, nanao subvention sy nanao recrutement ny vacataire. Izany hoe ny lafin’ny fampianarana. Misy koa ny fotodrafitrasa vitany ny « CSB » manaram-penitra, EPP ao Antanimenakely ary hopitaly manaram-penitra, ny fizarana ny vola tamin’ny « banque mondial », ary samy nahazo an’ilay 1 hetsy ariary  ny fokontany teto Vangaindrano  , Antanimena, Ampasy, Vangaindrano be, Ampasimalemy, Manandreny, Midongy…sns. Ho ahy manokana dia nahazo tombotsoa tamin’ny fitondran’i Andry Rajoelina satria izaho dia noraisina ho « personnels établissement ». Vonona hanohana azy aho, hoy Razafomahatratra Olivier, izay monina ao Antanimena.

Nisy renim-pianakaviana iray ihany koa nanontanianay mpoanao gazety, izay efa teo ivelan’ny kianja niaraka tamin’ireo vehivavy maro namany, niandry ny fahatongavan’i Andry Rajoelina tao Vangaindrano. Ny azy dia nentiny niaraka taminy mihitsy ny karam-pifidianany ho fanehoana fa hifidy izy amin’ny 16 Novambra izao. Nankasitraka ny fitondran’i Prezidà Andry Rajoelina ny tenany. « Taminay teto Vangaindrano dia tsara ny nataony ary nilamina. Andrasanay aminy raha lany izy dia hampidina ny vidim-pianana ary ireo tsy manana asa mba hahazo toerana avokoa. Sahirana izahay fa ny zavatra angatahanay dia mba handefasina zezika, hamboarina ny lakan-drano, ary ho zaraina  doria (masom-boly) izahay mba hahafahana mamboly vary, hoy RAHARIMINO JANNETTE, mpamboly.

63 réflexions sur “VANGAINDRANO : TAFALATSAKA AM-PON’NY VAHOAKA NY FISITRAHANA TOSIKA FAMENO

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *